Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati drugog sep. roka

22.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultat prvog septembarskog roka

10.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati popravnog ispita

21.07.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati ispita

08.07.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma i ispita

22.06.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati kolokvijuma

13.06.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati drugog popravnog roka

11.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati prvog popravnog roka

03.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati popravnog ispita

14.06.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati ispita

05.06.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati ponovljenog kolokvijuma

07.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018