Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Online nastava

07.04.2020


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Održana online nastava

24.03.2020


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Termini za polaganje završnog ispita

17.05.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

II kolokvijum (popravni)

30.04.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

II kolokvijum

10.04.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

I kolokvijum (popravni)

13.03.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

I kolokvijum

06.03.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Ukupno poeni i predlog ocjena

20.06.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Rezultati II kolokvijuma

15.05.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Rezultati II kolokvijuma

27.04.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

I kolokvijum (popravni)

16.03.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

I Kolokvijum

09.03.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Bodovi i ocjene

28.06.2017


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Tehnologija zaštite bilja - Završni ispit

19.06.2017


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Bodovi - Tehnologija zaštite bilja

19.06.2017