Pomorski fakultet Kotor

Javna odbrana magistarskog rada/ Slavica Drašković/ Pomorski fakultet Kotor

17.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Polazna istraživanja/ mr Ana Radulović/ Pomorski fakultet Kotor

16.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Polazna istraživanja/ mr Radmila Gagić/ Pomorski fakultet Kotor

16.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Polazna istraživanja/ mr Dalibor Pelević/ Pomorski fakultet Kotor

16.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Polazna istraživanja/ mr Nexhat Kapidani/ Pomorski fakultet Kotor

15.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Upis u studijsku 2020/21. godinu

14.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Mauro Petranović - magistarski rad na uvid javnosti

11.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Jakša Vujović - magistarski rad na uvid javnosti

08.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Info ZOOM - Master studije

08.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Marina Ivanović - magistarski rad na uvid javnosti

07.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Martina Bardić - magistarski rad na uvid javnosti

07.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Kristina Laptalo - magistarski rad na uvid javnosti

07.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Slavica Drašković - magistarski rad na uvid javnosti

07.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Prijava jednog neprijavljenog i nepoloženog ispita

07.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Dodatni testovi (III upisni rok)

03.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Septembarski rok

01.09.2020


Pomorski fakultet Kotor

Prvi radni dan

28.08.2020


Pomorski fakultet Kotor

Master studije na Pomorskom fakultetu Kotor

08.08.2020


Pomorski fakultet Kotor

Akademski kalendar za studijsku 2020/21. godinu

25.07.2020


Pomorski fakultet Kotor

Kolektivni godišnji odmor

23.07.2020


Pomorski fakultet Kotor

Jedinstveni studentski kod (JSK)

20.07.2020


Pomorski fakultet Kotor

Primjedbe na završne ocjene

20.07.2020


Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje u vezi uplate školarine za školsku 2019/20. godinu

15.07.2020


Pomorski fakultet Kotor

Rezultati ispita, prof. dr Branislav Dragović

07.07.2020


Pomorski fakultet Kotor

Termin ispita iz Sociologije kod prof. dr Rada Šarovića

07.07.2020


Pomorski fakultet Kotor

Termin ispita iz Englesog jezika kod prof. dr Milene Dževerdanović Pejović

06.07.2020


Pomorski fakultet Kotor

1. juna istekao rok za uplatu školarine i izmirenje duga, od 22.juna obustave u knjiženju ispita do izmirenja duga

23.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Termin ispita iz predmeta Fizičko vaspitanje

23.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Pomorska medicina

23.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Sastanak sa studentima koji su van Crne Gore (Srbija, Bosna i Hercegovina)

22.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Dolazak prof. dr Pera Vidana

19.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Sastanak sa studentim koji su u Srbiji

18.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Važno obavještenje

18.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Seminar vezan za izradu specijalističkih i završnih radova

14.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Dani plave karijere

04.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Seminar vezan za izradu završnih i specijalističkih radova

02.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Konsultacije kod doc. dr Rina Bošnjaka i doc. dr Gorana Belamarića, petak, 5.6.2020.

02.06.2020


Pomorski fakultet Kotor

Raspored kolokvijuma

29.05.2020


Pomorski fakultet Kotor

Dodatna nastava

28.05.2020


Pomorski fakultet Kotor

Važno obavještenje vezano za školarinu za ljetnji semestar studijske 2019/2020 godine

25.05.2020


Pomorski fakultet Kotor

Odbrana magistarskog rada/ Marija Bukilica/ Pomorski fakultet Kotor

25.05.2020


Pomorski fakultet Kotor

Teme za završne i specijalističke radove

30.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje - prof. dr Branislav Dragović i prof. dr Romeo Meštrović

22.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

Magistarski rad/Marija Bukilica/Pomorski fakultet Kotor

12.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

Dopisi Rektora Univerziteta Crne Gore

11.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Konstrukcija i stabilitet broda i Osnove plovnih sredstava

06.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje vezano za školarinu za ljetnji semestar studijske 2019/2020 godine

26.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Konsultacije kod doc.dr Rina Bošnjaka

25.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Dolazak profesora Gorana Belmarića i Rina Bošnjaka

18.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Važno obavještenje

12.02.2020


1 | 2 | 3