Pomorski fakultet Kotor

Teme za završne i specijalističke radove

30.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje - prof. dr Branislav Dragović i prof. dr Romeo Meštrović

22.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

Magistarski rad/Marija Bukilica/Pomorski fakultet Kotor

12.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

Dopisi Rektora Univerziteta Crne Gore

11.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Konstrukcija i stabilitet broda i Osnove plovnih sredstava

06.03.2020


Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje vezano za školarinu za ljetnji semestar studijske 2019/2020 godine

26.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Konsultacije kod doc.dr Rina Bošnjaka

25.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Dolazak profesora Gorana Belmarića i Rina Bošnjaka

18.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Važno obavještenje

12.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Poziv na „Dan otvorenih vrata” kompanije PORTONOVI RESORT

09.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Rezultati ispita

06.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Raspored časova za ljetnji semestar studijske 2019/20 godine

05.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

Početak nastave

05.02.2020


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Prijava za popravni završni ispit iz predmeta Tehnologija jahti i marina

31.01.2020


Pomorski fakultet Kotor

Važno obavještenje za studente master studija

31.01.2020


Pomorski fakultet Kotor

Važno obavještenje za studente master studija, drugi dio

31.01.2020


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika brodarstva, smjer Menadžment u pomorstvu

28.01.2020


Pomorski fakultet Kotor

Brodske pomoćne mašine, termin ispita

13.01.2020


Pomorski fakultet Kotor

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Brodomašinski simulator i plovidba i Priprema i uravljanje

10.01.2020


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Fizičko vaspitanje, izmjena termina završnog ispita

10.01.2020


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Konsultacije iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

03.01.2020


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Ocjene iz predmeta Plovidbeno pravo, smjer Nautika

31.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Rezultati I i II kolokvijuma iz predmeta Multimodni transport, smjer Pomorske nauke

27.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Popravni kolokvijum iz Brodarskog poslovanja, smjer Brodomašinstvo

19.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Tehnologija jahti i marina

18.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Matematika, smjer Menadzment u pomorstvu

18.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

16.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

Raspored ispita za zimski semestar studijske 2019/20. godine

13.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Termin popravnog kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

10.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Termin II kolokvijuma iz predmeta Brodarsko poslovanje, smjer Brodomašinstvo

10.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje za studente treće godine, smjer Brodomašinstvo

09.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

Izložba Stare i rijetke knjige iz legata akademika Vladislava Brajkovića

09.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Termini polaganja za predmete Otpornost materijala i Tehnička mehanika

08.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

08.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika brodarstva

05.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Rezultati I popravnog kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

01.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Matematika, smjer Menadžment u pomorstvu

01.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Termin II kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

01.12.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Termini kolokvijuma iz predmeta Ekonomika brodarstva

26.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Termin popravnog kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

26.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

25.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Tehnologija materijala

25.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

Prezentacija Global UGRAD stipendija

24.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Fizičko vaspitanje

22.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

Plaćanje školarine, važno!

22.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

Termin I kolokvijuma iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

20.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Konsultacije iz predmeta Ekonomika brodarstva

18.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

PONOVCI - Konsultacije iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem)

15.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

Odlaganje nastave iz predmeta Sigurnost na moru

13.11.2019


Pomorski fakultet Kotor

Gostujuće predavanje - Azalea centar za obuku pomoraca

13.11.2019


1 | 2