Pomorski fakultet Kotor -   15.10.2021
  Master rad/ Boris Moric/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor -   09.10.2021
  Obavještenje o upisu u II godinu master studija
Pomorski fakultet Kotor -   05.10.2021
  Obnova godine za studente ponovce
Pomorski fakultet Kotor -   30.09.2021
  Master studije na Pomorskom fakultetu Kotor
Pomorski fakultet Kotor -   23.09.2021
  Raspored ispita za studente sa jednim zaostalim ispitom
Pomorski fakultet Kotor -   23.09.2021
  Raspored predavanja za zimski semestar 2021/22. godine
Pomorski fakultet Kotor -   22.09.2021
  Raspored ispita u dodatnom COVID roku - septembar 2021.
Pomorski fakultet Kotor -   16.09.2021
  Upis godine
Pomorski fakultet Kotor -   10.09.2021
  Magistarski rad/ Igor Petrović/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor -   03.09.2021
  Master rad/ Dragana Milošević/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor -   01.09.2021
  Termin ispita iz Sociologije i Sociopsihologije pomoraca
Pomorski fakultet Kotor -   08.07.2021
  Prijava ispita za septembarski rok
Pomorski fakultet Kotor -   05.07.2021
  Provjera ocjena za ponovce kod prof. Jelene Nikcevic
Pomorski fakultet Kotor -   02.07.2021
  Magistarski rad/ Danka Vujić/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor -   30.06.2021
  Rezultati ispita prof. dr Branislava Dragovića
Pomorski fakultet Kotor -   30.06.2021
  Ocjene iz ljetnjeg semestra studijske 2020/21. godine
Pomorski fakultet Kotor -   23.06.2021
  Odbrana magistarskog rada - Pavić Bracanović
Pomorski fakultet Kotor -   16.06.2021
  Ponovci - Polaganje ispita kod prof. dr Jelene Nikčević
Pomorski fakultet Kotor -   14.06.2021
  Magistarski rad/ Danka Vujić/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor -   02.06.2021
  Ponovci - Termin ispita iz predmeta Krcanje i prevoz tereta
Pomorski fakultet Kotor -   01.06.2021
  Prijave za kovid rok
Pomorski fakultet Kotor -   14.05.2021
  Dodatni „korona“ ispitni rok od 9. do 16. jula
Pomorski fakultet Kotor -   12.05.2021
  Raspored ispita za junski rok studijske 2020/21. godine
Pomorski fakultet Kotor -   04.05.2021
  Rok za plaćanje školarine
Pomorski fakultet Kotor -   07.04.2021
  Tehnička dijagnostika - studenti ponovci
Pomorski fakultet Kotor -   05.04.2021
  Važno obavještenje za nastavno osoblje i studente
Pomorski fakultet Kotor -   02.03.2021
  Upravljanje brodskom posadom, studenti ponovci
Pomorski fakultet Kotor -   26.02.2021
  Martovski rok - VAŽNO!
Pomorski fakultet Kotor -   26.02.2021
  Nastava
Pomorski fakultet Kotor -   22.02.2021
  Raspored ispita u dodatnom COVID roku
Pomorski fakultet Kotor -   18.02.2021
  Prijava za martovski (COVID) rok
Pomorski fakultet Kotor -   15.02.2021
  Ocjene iz januarsko - februarskog roka
Pomorski fakultet Kotor -   12.02.2021
  Obavještenje u vezi početka nastave za ljetnji semestar
Pomorski fakultet Kotor -   09.02.2021
  Termin predavanja - Fizičko vaspitanje
Pomorski fakultet Kotor -   05.02.2021
  Plaćanje školarine
Pomorski fakultet Kotor -   01.02.2021
  Termin ispita kod prof. dr Uglješe Uroševića
Pomorski fakultet Kotor -   31.01.2021
  Sociologija - promjena termina ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5