Fakultet likovnih umjetnosti

Obavještenje o dinamici plaćanja naknade za studiranje za ljetnji semestar 2020/21. g. u tri rate

02.02.2021


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidata Halima Ahmedspahića

26.01.2021


Fakultet likovnih umjetnosti

Uplata rate školarine za ljetnji semestar studijske 2020/2021. godine

19.01.2021


Fakultet likovnih umjetnosti

Magistarski rad Ane Marković na uvid javnosti

10.01.2021


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Ane Marković

24.12.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidatkinje Sredanović Marine

24.12.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidatkinje Aleksandre Aranitović

19.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidatkinje Sindik Ane

19.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Diplomskog rada kandidatkinje Milene Damjanović

19.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Diplomskog rada kandidata Dražena Jočića

19.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidatkinje Valentine Matrinović

17.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidatkinje Aleksandre Radojičić

17.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidatkinje Teodore Šukalo

13.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Diplomskog rada kandidata Matije Šoškića

13.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbran Završnog rada kandidata Kontić Miloša

09.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidata Zogović Nikole

09.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Diplomskog rada kandidatkinje Nevene Matijević

06.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Diplomskog rada kandidata Aleksandra Mihaljevića

06.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidata Petković Dragana

05.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Rang lista primjeljenih kandidata na Specijalističke studije

02.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Raspored polaganja Prijemnog ispita za MASTER studije

02.10.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

OdbranaZavršnog rada kandidata Mata Uljarevića

29.09.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Diplomskih radova

24.09.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Diplomskog rada kandidatkinje Lane Bulatović

21.09.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana završnih radova

17.09.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Upis studenata

04.09.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Prijavljivanje Završnih radova

03.09.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Preuzimanje dokumentacije - Kandidati koji nijesu položili prijemni ispit

29.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

RASPORED POLAGANJA ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU STUDIJSKE 2019/2020.godine

28.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odluka o izmjeni pravila studiranja na Osnovnim studijama

28.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Diplomskog rada kandidatkinje Burić Anđele

16.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Diplomskog rada kandidatkinje Željke Pestorić

16.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Pejović Jelena odbranila Završni rad

16.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Prijava Završnih radova

15.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

REZULTATI TESTA OPŠTA I LIKOVNA KULTURA

06.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

REZULTATI Dopunskog ispita održanog 4.7.2020.

04.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Spisak prijavljenih kandidata koji su stekli pravo polaganja Prijemnog ispita

04.07.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odlaganje ispita iz predmeta SAVREMENA UMJETNOST i POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI

18.06.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Magistarski rad Maje Čakalović

03.06.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Testiranje bazične inteligencije na Cetinju u organizaciji Mense Crne Gore

02.06.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Realizacija predispitnih zadataka na Fakultetu likovnih umjetnosti

01.06.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

PRIPREMA KANIDATA ZA UPIS NA SP VAJARSTVO

28.05.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

PREPORUKA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE - ODRŽAVANJE ISPITA

26.05.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana magistarskog rada Maje Čakalović

25.05.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

RASPORED POLAGANJA ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU STUDIJSKE 2019/2020. godine

25.05.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE - Anketa

18.05.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

Umjetnost je ženskog roda - Konkurs za studente

15.05.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

ZOOM predavanje / Sigurna ženska kuća - Konkurs

12.05.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

OBAVJEŠTENJE - Naplata školarine

05.05.2020


Fakultet likovnih umjetnosti

NAPLATA ŠKOLARINE

31.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5