Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   29.12.2020
  Ispitna pitanja za završni dio ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   01.10.2020
  Informacije i plan rada u studijskoj 2020/21. godini
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   14.09.2020
  Rezultati ispita nakon II septembarskog roka
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   31.08.2020
  Raspored polaganja ispita u I septembarskom roku
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   24.01.2020
  Obavjestenje o popravnom zavrsnom ispitu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   14.01.2020
  Obavjestenje o zavrsnom ispitu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   26.12.2019
  Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   10.12.2019
  Rezultati nakon popravnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   07.12.2019
  Popravni kolokvijum
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   27.11.2019
  Rezultati kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   23.11.2019
  Obavjestenje o kolokvijumu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   30.09.2019
  Informacije i plan rada u studijskoj 2019/20. godini
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   09.09.2019
  Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   05.02.2019
  Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   21.01.2019
  Rezultati nakon zavrsnog dijela ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   10.12.2018
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   10.12.2018
  Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   26.11.2018
  Rezultati kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   10.10.2018
  Informacije i plan rada u studijskoj 2018/19. godini
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   07.09.2018
  Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   29.08.2018
  Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   24.01.2018
  Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog dijela ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   12.01.2018
  Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   22.12.2017
  Ispitna pitanja za završni dio ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   14.12.2017
  Zbirni pregled rezultata u dosadašnjem dijelu semestra
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   06.12.2017
  Rezultati drugog kolokvijuma i obavjestenje o popravnim kolokvijumima
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   01.12.2017
  Obavjestenje o drugom kolokvijumu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   28.11.2017
  Obavjestenje o terminu predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   20.11.2017
  
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   08.11.2017
  Rezultati prvog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   01.11.2017
  Obavjestenje o prvom kolokvijumu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   27.09.2017
  Plan rada - 2017
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO -   31.08.2017
  Rezultati ispita u avgustovskom roku