Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Ispitna pitanja za završni dio ispita

29.12.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Informacije i plan rada u studijskoj 2020/21. godini

01.10.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati ispita nakon II septembarskog roka

14.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Raspored polaganja ispita u I septembarskom roku

31.08.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Obavjestenje o popravnom zavrsnom ispitu

24.01.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Obavjestenje o zavrsnom ispitu

14.01.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

26.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

10.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Popravni kolokvijum

07.12.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati kolokvijuma

27.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Obavjestenje o kolokvijumu

23.11.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Informacije i plan rada u studijskoj 2019/20. godini

30.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

05.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

21.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

10.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati kolokvijuma

26.11.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Informacije i plan rada u studijskoj 2018/19. godini

10.10.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin

07.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin

29.08.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog dijela ispita

24.01.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

12.01.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Ispitna pitanja za završni dio ispita

22.12.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Zbirni pregled rezultata u dosadašnjem dijelu semestra

14.12.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati drugog kolokvijuma i obavjestenje o popravnim kolokvijumima

06.12.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

01.12.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Obavjestenje o terminu predavanja

28.11.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

20.11.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati prvog kolokvijuma

08.11.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

01.11.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Plan rada - 2017

27.09.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-PREDUZETNIŠTVO

Rezultati ispita u avgustovskom roku

31.08.2017