Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

05.02.2019


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

21.01.2019


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2018


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

10.12.2018


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Rezultati kolokvijuma

26.11.2018


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Informacije i plan rada u studijskoj 2018/19. godini

10.10.2018


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin

07.09.2018


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin

29.08.2018


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog dijela ispita

24.01.2018


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

12.01.2018


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Ispitna pitanja za završni dio ispita

22.12.2017


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Zbirni pregled rezultata u dosadašnjem dijelu semestra

14.12.2017


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Rezultati drugog kolokvijuma i obavjestenje o popravnim kolokvijumima

06.12.2017


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

01.12.2017


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Obavjestenje o terminu predavanja

28.11.2017


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

20.11.2017


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Rezultati prvog kolokvijuma

08.11.2017


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

01.11.2017


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Plan rada - 2017

27.09.2017


Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo

Rezultati ispita u avgustovskom roku

31.08.2017