Građevinski fakultet

Doktorska disertacija autora mr Nikole Baše stavljena na uvid javnosti

18.02.2019


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Rješenje o ispisu neaktivnih studenata

24.01.2019


Građevinski fakultet

Raspored nastave ljetnji semestar studijske 2018/2019 godine

24.01.2019


Građevinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika u nastavi

18.01.2019


Građevinski fakultet

Rasporedi polaganja završnih i popravnih završnih ispita_januarski rok_studijska god. 2018/2019

28.12.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Miloša Petrovića

24.12.2018


Građevinski fakultet

Magistarski rad_Aleksandra Šušić

29.11.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rad pod naslovom ”Analiza uticaja promjene spoljašnje temperature u betonskim branama na primjeru HE Piva”, kandidata Slobodana Blagojevića

22.11.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Splitu 2018/19 (ljetnji semestar)

21.11.2018


Građevinski fakultet

Linkovi za besplatno korišćenje softvera za utvrđivanje plagijata

14.11.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - produžetak roka za prijavu studentskih ERASMUS+ razmjena

14.11.2018


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - aktuelni Erasmus+ konkursi za razmjenu

08.11.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - CEEPUS 2018/19 (ljetnji semestar)

01.11.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Obavjestenje

24.10.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Produzen rok za upis studenata ponovaca

17.10.2018


Građevinski fakultet

Konačna rang lista prijavljenih kandidata_Doktorske studije

12.10.2018


Građevinski fakultet

Doktorske studije_Rang lista prajavljenih kandidata

10.10.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada Nenad Prelevic

04.10.2018


Građevinski fakultet

Odluka Dekanskog kolegijuma po molbama studenata

04.10.2018


Građevinski fakultet

Krajnji rok za upis_Osnovne i specijalističke studije

03.10.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Konačne rang liste_Obavjestenje za upis

03.10.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Upis_Studenti ponovci

01.10.2018


Građevinski fakultet

Korigovane rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu postdiplomskih akademskih magistarskih studija 2018 2019

28.09.2018


Građevinski fakultet

Obavještenja i konačne rang liste za upis na specijalističke studije_2018/2019. godina

28.09.2018


Građevinski fakultet

Predavanje gostujuceg Erasmus+ profesora

27.09.2018


Građevinski fakultet

Obavještenje i preliminarne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na magistarske studije 2018/2019

27.09.2018


Građevinski fakultet

Rang lista prijavljenih kandidata i obavještenje-specijalističke studije smjer: Konstruktivni, Geotehnika, Saobraćajni i Hidrotehnički

25.09.2018


Građevinski fakultet

Rang lista prijavljenih kandidata i obavještenje za primijenjene spec. studije (Menadžment u građevinarstvu) i akademske spec. studije smjer Menadžment i tehnologja građenja

25.09.2018


Građevinski fakultet

Svečani prijem studenata prve godine

20.09.2018


Građevinski fakultet

Rasporedi nastave zimski semestar 2018/2019

19.09.2018


Građevinski fakultet

Odluka Upravnog odbora UCG o načinu plaćanja naknade za studiranje

17.09.2018


Građevinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika u nastavi

05.09.2018


Građevinski fakultet

Drugi termin za polaganje ispita iz predmeta Ekonomika u građevinarstvu

04.09.2018


Građevinski fakultet

Obavještenje za polaganje predmeta: Fundiranje, Mehanika tla i stijena i Tuneli i podzemne konstrukcije u septembarskom ispitnom roku

31.08.2018


Građevinski fakultet

Upis studenata koji nijesu prijavili ispite za septembarski ispitni rok

30.08.2018


Građevinski fakultet

Rasporedi spita septembarski rok 2017/2018

20.07.2018


Građevinski fakultet

Septembarski ispitni rok_Prijava ispita

11.07.2018


Građevinski fakultet

Konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija Građevinarstva

29.06.2018


Građevinski fakultet

Rangl lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu studija

27.06.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - studentska mobilnost - Erasmus+ konkurs za SUT u Gliwicama, za 2018/19

23.06.2018


Građevinski fakultet

Predavanje gostujuceg Erasmus+ profesora

15.06.2018


Građevinski fakultet

Magistarski rad kandidata Nenada Prelevića izložen u dekanatu i biblioteci

13.06.2018


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - CEEPUS 2018/19

13.06.2018


Građevinski fakultet

Prezentacija polaznih istraživanja doktorske teze kandidata mr Željka Beljkaš

24.05.2018


Građevinski fakultet

Rasporedi završnih i popravnih završnih ispita ljetnji semestar 2017/2018

24.05.2018


Građevinski fakultet

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Nine Serdar

20.05.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Slobodana Inića

10.05.2018


Građevinski fakultet

Studentska anketa_poziv studentima

10.05.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Nikole Kosovića

26.03.2018


Građevinski fakultet

Nastava iz predmeta Tuneli i podzemne konstrukcije

15.03.2018


Građevinski fakultet

Magistarski rad kandidata Slobodana Inića izložen u dekanatu

06.03.2018


Građevinski fakultet

Nastava iz predmeta Saobraćajni tuneli i Tuneli i podzemne konstrukcije

27.02.2018


Građevinski fakultet

Obavjestenje_Rješenje o ispisu sa MAGISTARSKIH STUDIJA

15.02.2018


Građevinski fakultet

Nastava iz predmeta Saobraćajni tuneli i Tuneli i podzemne konstrukcije

12.02.2018


Građevinski fakultet

TEME ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE U KALENDARSKOJ 2018.GODINI NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA PRIMIJENJENOG STUDIJSKOG PROGRAMA MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU

08.02.2018


Građevinski fakultet

Raspored nastave ljetnji semestar 2017/2018

01.02.2018


Građevinski fakultet

Doktorska disertacija mr Nine Serdar

18.01.2018


Građevinski fakultet

Odbrana doktorske disertacije mr Đorđe Đuričić, dipl.inž.građ.

12.01.2018


Građevinski fakultet

Neradni dani_novogodišnji i božićni praznici

28.12.2017


Građevinski fakultet

Rasporedi održavanja završnih i popravnih završnih ispita na osnovnim i specijalističkim studijama

27.12.2017


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za METU u Ankari 2017/18 (ljetnji semestar)

25.12.2017


Građevinski fakultet

Magistarski rad kandidata Nikole Kosovića izložen na uvid

06.12.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - CEEPUS freemover - ljetnji semestar 2017/18

30.11.2017


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Konkurs za upis_II upisni rok

06.11.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - Erasmus+ obavjestenje

25.10.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za STU u Bratislavi 2017/18 (ljetnji semestar)

20.10.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - CEEPUS 2017/18 (ljetnji semestar)

17.10.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje-pripravnički staž u kompaniji BEMAX d.o.o.

10.10.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje za upis na magistarske studije

10.10.2017


Građevinski fakultet

Obavjestenje i rang liste prijavljenih kandidata-magistarske studije

09.10.2017


Građevinski fakultet

Stipendije kompanije BEMAX.d.o.o.

04.10.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - aktuelni Erasmus+ konkursi - 03.10.2017 15:50

03.10.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2017/2018 godinu

02.10.2017


Građevinski fakultet

Odluke dekanskog kolegijuma GF po pitanju molbi studenata

02.10.2017


Građevinski fakultet

Odluka Vijeća GF

02.10.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - Info-dan o programima mobilnosti 03.10.2017, 11h - 02.10.2017 14:33

02.10.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za stipendije - smjer Hidrotehnika - 02.10.2017 15:10

02.10.2017


Građevinski fakultet

Produžen rok za upis studenata_Osnovne i specijalističke studije

29.09.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za upis na magistraske studije za studijsku 2017/2018 godinu

27.09.2017


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Upis studenata koji obnavljaju godinu

26.09.2017


Građevinski fakultet

Uplata skolarine u ratama_Odluka Upravnog odbora UCG

26.09.2017


Građevinski fakultet

Krajnji rok za upis na Osnovne i Specijalističke studije

26.09.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje i konačne rang liste kandidata za upis u I godinu specijalistickih studija

21.09.2017


Građevinski fakultet

Raspored nastave zimski semestar 2017/2018

20.09.2017


Građevinski fakultet

Rang lista prijavljenih kandidata i obavještenje za upis-specijalističke studije

20.09.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za upis na specijalisticke studije - Produzen rok za prijavu

19.09.2017


Građevinski fakultet

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE

14.09.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje i konačna rang lista kandidata za upis u I godinu studija-III upisni rok

11.09.2017


Građevinski fakultet

Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na I godinu studija 2017/2018- III upisni rok

08.09.2017


Građevinski fakultet

Stipendije za 20 studenata

04.09.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje i konačna rang lista kandidata za upis u I godinu studija-II upisni rok

30.08.2017


Građevinski fakultet

Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na I god.studija 2017/2018-II upisni rok

28.08.2017


Građevinski fakultet

Raspored završnih ispita u avgustovskom ispitnom roku _korekcija 3

23.08.2017


Građevinski fakultet

Obavjestenje -Statika konstrukcija 2 (osnovne studije-Gradjevinarstvo)

18.08.2017


Građevinski fakultet

Raspored završnih ispita u avgustovskom ispitnom roku _korekcija 2

11.08.2017


Građevinski fakultet

Raspored završnih ispita u avgustovskom ispitnom roku _korekcija 1

07.08.2017


Građevinski fakultet

Raspored završnih ispita u avgustovskom ispitnom roku

05.08.2017


Građevinski fakultet

Produžen rok za upis

20.07.2017


Građevinski fakultet

Konacna rang lista_Obavjestenje za upis

17.07.2017


Građevinski fakultet

Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na I god.studija 2017/2018

11.07.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje za svršene studente

07.07.2017


Građevinski fakultet

Dodatni ispitni rok_Visina naknade po ispitu_Odluka UOUCG

06.07.2017


Građevinski fakultet

Prijava ispita za dodatni ispitni rok

04.07.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika Građevinskog fakulteta u 2017. godini

22.06.2017


Građevinski fakultet

Rasporedi održavanja završnih i popravnih završnih ispita u ljetnjem semestru studijske 2016/2017.

30.05.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - CEEPUS 2017/18 - 29.05.2017 16:28

29.05.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za STU u Bratislavi 2017/18 - 29.05.2017 19:16

29.05.2017


Građevinski fakultet

Akademski kalendar Univerziteta Crne Gore za studijsku 2016/17. godinu

12.04.2017