Građevinski fakultet

Zahtjev studenata_Prijava predmeta na osnovnim studijama

25.09.2019


Građevinski fakultet

Termini upisa - studentska služba

24.09.2019


Građevinski fakultet

Rasporedi polaganja ispita -septembarski rok studijske 2018/2019.godine

17.08.2019


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Marka Vranješa

01.07.2019


Građevinski fakultet

Prijave na Konkurs za upis na osnovne studije 2019/20.

25.06.2019


Građevinski fakultet

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Nikole Baše

29.05.2019


Građevinski fakultet

Rasporedi polaganja završnih i popravnih završnih ispita_junski rok_studijska god. 2018/2019

21.05.2019


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Aleksandre Šušić

16.05.2019


Građevinski fakultet

Izložen magistarski rad kandidata Marka Vranješa

08.04.2019


Građevinski fakultet

Školarine za tekuću studijsku godinu

13.03.2019


Građevinski fakultet

Doktorska disertacija autora mr Nikole Baše stavljena na uvid javnosti

18.02.2019


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Rješenje o ispisu neaktivnih studenata

24.01.2019


Građevinski fakultet

Raspored nastave ljetnji semestar studijske 2018/2019 godine

24.01.2019


Građevinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika u nastavi

18.01.2019


Građevinski fakultet

Rasporedi polaganja završnih i popravnih završnih ispita_januarski rok_studijska god. 2018/2019

28.12.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Miloša Petrovića

24.12.2018


Građevinski fakultet

Magistarski rad_Aleksandra Šušić

29.11.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rad pod naslovom ”Analiza uticaja promjene spoljašnje temperature u betonskim branama na primjeru HE Piva”, kandidata Slobodana Blagojevića

22.11.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Splitu 2018/19 (ljetnji semestar)

21.11.2018


Građevinski fakultet

Linkovi za besplatno korišćenje softvera za utvrđivanje plagijata

14.11.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - produžetak roka za prijavu studentskih ERASMUS+ razmjena

14.11.2018


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - aktuelni Erasmus+ konkursi za razmjenu

08.11.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - CEEPUS 2018/19 (ljetnji semestar)

01.11.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Obavjestenje

24.10.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Produzen rok za upis studenata ponovaca

17.10.2018


Građevinski fakultet

Konačna rang lista prijavljenih kandidata_Doktorske studije

12.10.2018


Građevinski fakultet

Doktorske studije_Rang lista prajavljenih kandidata

10.10.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada Nenad Prelevic

04.10.2018


Građevinski fakultet

Odluka Dekanskog kolegijuma po molbama studenata

04.10.2018


Građevinski fakultet

Krajnji rok za upis_Osnovne i specijalističke studije

03.10.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Konačne rang liste_Obavjestenje za upis

03.10.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Upis_Studenti ponovci

01.10.2018


Građevinski fakultet

Korigovane rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu postdiplomskih akademskih magistarskih studija 2018 2019

28.09.2018


Građevinski fakultet

Obavještenja i konačne rang liste za upis na specijalističke studije_2018/2019. godina

28.09.2018


Građevinski fakultet

Predavanje gostujuceg Erasmus+ profesora

27.09.2018


Građevinski fakultet

Obavještenje i preliminarne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na magistarske studije 2018/2019

27.09.2018


Građevinski fakultet

Rang lista prijavljenih kandidata i obavještenje-specijalističke studije smjer: Konstruktivni, Geotehnika, Saobraćajni i Hidrotehnički

25.09.2018


Građevinski fakultet

Rang lista prijavljenih kandidata i obavještenje za primijenjene spec. studije (Menadžment u građevinarstvu) i akademske spec. studije smjer Menadžment i tehnologja građenja

25.09.2018


Građevinski fakultet

Svečani prijem studenata prve godine

20.09.2018


Građevinski fakultet

Rasporedi nastave zimski semestar 2018/2019

19.09.2018


Građevinski fakultet

Odluka Upravnog odbora UCG o načinu plaćanja naknade za studiranje

17.09.2018


Građevinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika u nastavi

05.09.2018


Građevinski fakultet

Drugi termin za polaganje ispita iz predmeta Ekonomika u građevinarstvu

04.09.2018


Građevinski fakultet

Obavještenje za polaganje predmeta: Fundiranje, Mehanika tla i stijena i Tuneli i podzemne konstrukcije u septembarskom ispitnom roku

31.08.2018


Građevinski fakultet

Upis studenata koji nijesu prijavili ispite za septembarski ispitni rok

30.08.2018


Građevinski fakultet

Rasporedi spita septembarski rok 2017/2018

20.07.2018


Građevinski fakultet

Septembarski ispitni rok_Prijava ispita

11.07.2018


Građevinski fakultet

Konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija Građevinarstva

29.06.2018


Građevinski fakultet

Rangl lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu studija

27.06.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - studentska mobilnost - Erasmus+ konkurs za SUT u Gliwicama, za 2018/19

23.06.2018


Građevinski fakultet

Predavanje gostujuceg Erasmus+ profesora

15.06.2018


Građevinski fakultet

Magistarski rad kandidata Nenada Prelevića izložen u dekanatu i biblioteci

13.06.2018


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - CEEPUS 2018/19

13.06.2018


Građevinski fakultet

Prezentacija polaznih istraživanja doktorske teze kandidata mr Željka Beljkaš

24.05.2018


Građevinski fakultet

Rasporedi završnih i popravnih završnih ispita ljetnji semestar 2017/2018

24.05.2018


Građevinski fakultet

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Nine Serdar

20.05.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Slobodana Inića

10.05.2018


Građevinski fakultet

Studentska anketa_poziv studentima

10.05.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Nikole Kosovića

26.03.2018


Građevinski fakultet

Nastava iz predmeta Tuneli i podzemne konstrukcije

15.03.2018


Građevinski fakultet

Magistarski rad kandidata Slobodana Inića izložen u dekanatu

06.03.2018


Građevinski fakultet

Nastava iz predmeta Saobraćajni tuneli i Tuneli i podzemne konstrukcije

27.02.2018


Građevinski fakultet

Obavjestenje_Rješenje o ispisu sa MAGISTARSKIH STUDIJA

15.02.2018


Građevinski fakultet

Nastava iz predmeta Saobraćajni tuneli i Tuneli i podzemne konstrukcije

12.02.2018


Građevinski fakultet

TEME ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE U KALENDARSKOJ 2018.GODINI NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA PRIMIJENJENOG STUDIJSKOG PROGRAMA MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU

08.02.2018


Građevinski fakultet

Raspored nastave ljetnji semestar 2017/2018

01.02.2018


Građevinski fakultet

Doktorska disertacija mr Nine Serdar

18.01.2018


Građevinski fakultet

Odbrana doktorske disertacije mr Đorđe Đuričić, dipl.inž.građ.

12.01.2018


Građevinski fakultet

Neradni dani_novogodišnji i božićni praznici

28.12.2017


Građevinski fakultet

Rasporedi održavanja završnih i popravnih završnih ispita na osnovnim i specijalističkim studijama

27.12.2017


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za METU u Ankari 2017/18 (ljetnji semestar)

25.12.2017


Građevinski fakultet

Magistarski rad kandidata Nikole Kosovića izložen na uvid

06.12.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - CEEPUS freemover - ljetnji semestar 2017/18

30.11.2017


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Konkurs za upis_II upisni rok

06.11.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - Erasmus+ obavjestenje

25.10.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za STU u Bratislavi 2017/18 (ljetnji semestar)

20.10.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - CEEPUS 2017/18 (ljetnji semestar)

17.10.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje-pripravnički staž u kompaniji BEMAX d.o.o.

10.10.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje za upis na magistarske studije

10.10.2017


Građevinski fakultet

Obavjestenje i rang liste prijavljenih kandidata-magistarske studije

09.10.2017


Građevinski fakultet

Stipendije kompanije BEMAX.d.o.o.

04.10.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - aktuelni Erasmus+ konkursi - 03.10.2017 15:50

03.10.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2017/2018 godinu

02.10.2017


Građevinski fakultet

Odluke dekanskog kolegijuma GF po pitanju molbi studenata

02.10.2017


Građevinski fakultet

Odluka Vijeća GF

02.10.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - Info-dan o programima mobilnosti 03.10.2017, 11h - 02.10.2017 14:33

02.10.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za stipendije - smjer Hidrotehnika - 02.10.2017 15:10

02.10.2017


Građevinski fakultet

Produžen rok za upis studenata_Osnovne i specijalističke studije

29.09.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za upis na magistraske studije za studijsku 2017/2018 godinu

27.09.2017


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Upis studenata koji obnavljaju godinu

26.09.2017


Građevinski fakultet

Uplata skolarine u ratama_Odluka Upravnog odbora UCG

26.09.2017


Građevinski fakultet

Krajnji rok za upis na Osnovne i Specijalističke studije

26.09.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje i konačne rang liste kandidata za upis u I godinu specijalistickih studija

21.09.2017


Građevinski fakultet

Raspored nastave zimski semestar 2017/2018

20.09.2017


Građevinski fakultet

Rang lista prijavljenih kandidata i obavještenje za upis-specijalističke studije

20.09.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za upis na specijalisticke studije - Produzen rok za prijavu

19.09.2017


Građevinski fakultet

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE

14.09.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje i konačna rang lista kandidata za upis u I godinu studija-III upisni rok

11.09.2017


Građevinski fakultet

Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na I godinu studija 2017/2018- III upisni rok

08.09.2017


Građevinski fakultet

Stipendije za 20 studenata

04.09.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje i konačna rang lista kandidata za upis u I godinu studija-II upisni rok

30.08.2017


Građevinski fakultet

Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na I god.studija 2017/2018-II upisni rok

28.08.2017


Građevinski fakultet

Raspored završnih ispita u avgustovskom ispitnom roku _korekcija 3

23.08.2017


Građevinski fakultet

Obavjestenje -Statika konstrukcija 2 (osnovne studije-Gradjevinarstvo)

18.08.2017


Građevinski fakultet

Raspored završnih ispita u avgustovskom ispitnom roku _korekcija 2

11.08.2017


Građevinski fakultet

Raspored završnih ispita u avgustovskom ispitnom roku _korekcija 1

07.08.2017


Građevinski fakultet

Raspored završnih ispita u avgustovskom ispitnom roku

05.08.2017


Građevinski fakultet

Produžen rok za upis

20.07.2017


Građevinski fakultet

Konacna rang lista_Obavjestenje za upis

17.07.2017


Građevinski fakultet

Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na I god.studija 2017/2018

11.07.2017


Građevinski fakultet

Obavještenje za svršene studente

07.07.2017


Građevinski fakultet

Dodatni ispitni rok_Visina naknade po ispitu_Odluka UOUCG

06.07.2017


Građevinski fakultet

Prijava ispita za dodatni ispitni rok

04.07.2017


Građevinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika Građevinskog fakulteta u 2017. godini

22.06.2017


Građevinski fakultet

Rasporedi održavanja završnih i popravnih završnih ispita u ljetnjem semestru studijske 2016/2017.

30.05.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - CEEPUS 2017/18 - 29.05.2017 16:28

29.05.2017


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za STU u Bratislavi 2017/18 - 29.05.2017 19:16

29.05.2017


Građevinski fakultet

Akademski kalendar Univerziteta Crne Gore za studijsku 2016/17. godinu

12.04.2017