Građevinski fakultet

Rasporedi polaganja ispita -januarski rok studijske 2019/2020.godine

30.12.2019


Građevinski fakultet

Obavjestenje o neradnim danima

30.12.2019


Građevinski fakultet

Odbrana doktorske disertacije mr Katarine Mirkovic

25.12.2019


Građevinski fakultet

Podsjećanje na obavezu plaćanja naknade za studiranje

17.12.2019


Građevinski fakultet

Podsjećanje studentima na rokove za plaćanje naknade za studiranje

04.12.2019


Građevinski fakultet

Javna odbrana polaznih istraživanja doktorske disertacije Mirjane Đukić

26.11.2019


Građevinski fakultet

Magistarski rad kandidata Verice Jušković izložen na uvid

25.11.2019


Građevinski fakultet

Teme za specijalističke radove u studijskoj 2019/2020.godini - specijalističke studije Menadžment u građevinarstvu

12.11.2019


Građevinski fakultet

Javni uvid doktorske disertacije Katarine Mirković

12.11.2019


Građevinski fakultet

Zahtjev studenata_Prijava predmeta na osnovnim studijama

25.09.2019


Građevinski fakultet

Termini upisa - studentska služba

24.09.2019


Građevinski fakultet

Rasporedi polaganja ispita -septembarski rok studijske 2018/2019.godine

17.08.2019


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Marka Vranješa

01.07.2019


Građevinski fakultet

Prijave na Konkurs za upis na osnovne studije 2019/20.

25.06.2019


Građevinski fakultet

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Nikole Baše

29.05.2019


Građevinski fakultet

Rasporedi polaganja završnih i popravnih završnih ispita_junski rok_studijska god. 2018/2019

21.05.2019


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Aleksandre Šušić

16.05.2019


Građevinski fakultet

Izložen magistarski rad kandidata Marka Vranješa

08.04.2019


Građevinski fakultet

Školarine za tekuću studijsku godinu

13.03.2019


Građevinski fakultet

Doktorska disertacija autora mr Nikole Baše stavljena na uvid javnosti

18.02.2019


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Rješenje o ispisu neaktivnih studenata

24.01.2019


Građevinski fakultet

Raspored nastave ljetnji semestar studijske 2018/2019 godine

24.01.2019


Građevinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika u nastavi

18.01.2019


Građevinski fakultet

Rasporedi polaganja završnih i popravnih završnih ispita_januarski rok_studijska god. 2018/2019

28.12.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Miloša Petrovića

24.12.2018


Građevinski fakultet

Magistarski rad_Aleksandra Šušić

29.11.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rad pod naslovom ”Analiza uticaja promjene spoljašnje temperature u betonskim branama na primjeru HE Piva”, kandidata Slobodana Blagojevića

22.11.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Splitu 2018/19 (ljetnji semestar)

21.11.2018


Građevinski fakultet

Linkovi za besplatno korišćenje softvera za utvrđivanje plagijata

14.11.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - produžetak roka za prijavu studentskih ERASMUS+ razmjena

14.11.2018


Građevinski fakultet

Medjunarodna saradnja - aktuelni Erasmus+ konkursi za razmjenu

08.11.2018


Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - CEEPUS 2018/19 (ljetnji semestar)

01.11.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Obavjestenje

24.10.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Produzen rok za upis studenata ponovaca

17.10.2018


Građevinski fakultet

Konačna rang lista prijavljenih kandidata_Doktorske studije

12.10.2018


Građevinski fakultet

Doktorske studije_Rang lista prajavljenih kandidata

10.10.2018


Građevinski fakultet

Odbrana magistarskog rada Nenad Prelevic

04.10.2018


Građevinski fakultet

Odluka Dekanskog kolegijuma po molbama studenata

04.10.2018


Građevinski fakultet

Krajnji rok za upis_Osnovne i specijalističke studije

03.10.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Konačne rang liste_Obavjestenje za upis

03.10.2018


Građevinski fakultet

Magistarske studije_Upis_Studenti ponovci

01.10.2018


Građevinski fakultet

Korigovane rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu postdiplomskih akademskih magistarskih studija 2018 2019

28.09.2018


Građevinski fakultet

Obavještenja i konačne rang liste za upis na specijalističke studije_2018/2019. godina

28.09.2018


Građevinski fakultet

Predavanje gostujuceg Erasmus+ profesora

27.09.2018


Građevinski fakultet

Obavještenje i preliminarne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na magistarske studije 2018/2019

27.09.2018


Građevinski fakultet

Rang lista prijavljenih kandidata i obavještenje-specijalističke studije smjer: Konstruktivni, Geotehnika, Saobraćajni i Hidrotehnički

25.09.2018


Građevinski fakultet

Rang lista prijavljenih kandidata i obavještenje za primijenjene spec. studije (Menadžment u građevinarstvu) i akademske spec. studije smjer Menadžment i tehnologja građenja

25.09.2018


Građevinski fakultet

Svečani prijem studenata prve godine

20.09.2018


Građevinski fakultet

Rasporedi nastave zimski semestar 2018/2019

19.09.2018


Građevinski fakultet

Odluka Upravnog odbora UCG o načinu plaćanja naknade za studiranje

17.09.2018


1 | 2 | 3