Mašinski fakultet

OBAVJEŠTENJE U VEZI ONLINE NASTAVE

04.03.2021


Mašinski fakultet

INŽENJERSKA GRAFIKA DS TERMIN VJEŽBI

16.02.2021


Mašinski fakultet

RASPORED NASTAVE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2020-2021

02.02.2021


Mašinski fakultet

ODLAGANJE PRVOG TERMINA ZAVRSNOG ISPITA IZ PREDMETA DRUMSKE SAOBRACAJNICE

22.01.2021


Mašinski fakultet

TERMIN ZA POLAGANJE POPRAVNIH KOLOKVIJUMA IZ FIZIKE

18.01.2021


Mašinski fakultet

DODATNI ISPITNI "KORONA" ROK MART 2021

18.01.2021


Mašinski fakultet

Promjena sale za ispit iz predmeta UVOD U SAOBRACAJ I TRANSPORT

17.01.2021


Mašinski fakultet

TERMIN ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA IZ FIZIKE

11.01.2021


Mašinski fakultet

TERMINI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA TSAU I AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

22.12.2020


Mašinski fakultet

TERMINI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ INŽENJERSKIH MJERENJA

22.12.2020


Mašinski fakultet

Inženjerska ekonomija - Odlaganje polaganja kolokvijuma

24.11.2020


Mašinski fakultet

Preporuka za on-line nastavu u periodu od 23.11. do 07.12.2020 12:41

23.11.2020


Mašinski fakultet

Online nastava kod prof. dr Zdravka Krivokapića

16.11.2020


Mašinski fakultet

Magistarski rad/ Vuk Vujošević/ Mašinski fakultet

06.11.2020


Mašinski fakultet

Online nastava iz predmeta INŽENJERSKA EKONOMIJA

03.11.2020


Mašinski fakultet

Odbrana magistarskog rada - Petar Nikčević

30.10.2020


Mašinski fakultet

Magistarski rad/ Marko Mumović/ Mašinski fakultet

30.10.2020


Mašinski fakultet

Preliminarne rang liste kandidata za upis na dvogodišnje master studije 2020/21. II upisni rok

22.10.2020


Mašinski fakultet

Magistarski rad Nikčević Petra, spec. sci. drumskog saobraća, nalazi se na uvid javnosti

19.10.2020


Mašinski fakultet

Magistarski rad Vuka Vujoševića, BSc. mehatronike, nalazi se na uvid javnosti

19.10.2020


Mašinski fakultet

Magistarski rad Marka Mumovića, BSc. mehatronike, nalazi se na uvid javnosti

19.10.2020


Mašinski fakultet

PROMJENA SALA PONEDELJKOM NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA

16.10.2020


Mašinski fakultet

TERMINI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA NA MASTER STUDIJAMA - II UPISNI ROK

15.10.2020


Mašinski fakultet

Preliminarna rang lista magistarske studije I upisni rok

14.10.2020


Mašinski fakultet

RASPORED PREDAVANJA ZA OSNOVNE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2020/21 - STARI PROGRAM

12.10.2020


Mašinski fakultet

NASTAVNI PLANOVI NA MASTER STUDIJAMA

09.10.2020


Mašinski fakultet

RASPORED PREDAVANJA NA MASTER STUDIJAMA 2020/21

09.10.2020


Mašinski fakultet

Master MEHATRONIKA, plan nastave za šk. 2020/21

08.10.2020


Mašinski fakultet

Preliminarne rang liste kandidata za upis na dvogodišnje master studije 2020/21.

07.10.2020


Mašinski fakultet

KONKURS ZA MAGISTARSKE STUDIJE PO STAROM PLANU I PROGRAMU

06.10.2020


Mašinski fakultet

RASPORED PREDAVANJA NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA 2020/21

05.10.2020


Mašinski fakultet

TERMINI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA NA MASTER STUDIJAMA

01.10.2020


Mašinski fakultet

RANG LISTE KANDIDATA SPECIJALISTIČKE STUDIJE

30.09.2020


Mašinski fakultet

NOVA OBILJEŽAVANJA PROSTORIJA MAŠINSKOG FAKULTETA

28.09.2020


Mašinski fakultet

SPISKOVI STUDENATA I GODINE STUDIJA

26.09.2020


Mašinski fakultet

Boris Hrnčić, spec.sci.mašinstva braniće magistarski rad pod nazivom: ,,Analiza mogućnosti postizanja sto posto obnovljivog energetskog sistema u Crnoj Gori"

25.09.2020


Mašinski fakultet

RASPORED PREDAVANJA ZA OSNOVNE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2020/21

22.09.2020


Mašinski fakultet

PRIJAVA ISPITA ZA DODATNI SEPTEMBARSKI ROK

18.09.2020


Mašinski fakultet

PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA IV UPISNI ROK

15.09.2020


Mašinski fakultet

PROMJENA SALE ZA ISPITE: ISPITI IZ 203 ĆE SE DRŽATI U 211

08.09.2020


Mašinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA III UPISNI ROK

07.09.2020


Mašinski fakultet

KONCEPT PRIJEMNOG ISPITA MASTER STUDIJE DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2020/21

07.09.2020


Mašinski fakultet

Obavještenje iz predmeta MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

01.09.2020


Mašinski fakultet

Magistarski rad Borisa Hrnčića pod naslovom „Analiza mogućnosti postizanja sto posto obnovljivog energetskog sistema u Crnoj Gori“, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci

31.08.2020


Mašinski fakultet

KONCEPT PRIJEMNOG ISPITA MASTER STUDIJE MEHATRONIKA 2020/21

21.08.2020


Mašinski fakultet

RASPORED POLAGANJA ISPITA SEPTEMBAR 2020

04.08.2020


Mašinski fakultet

Podizanje dokumenata za kandidate koji se nijesu upisali na fakultet

27.07.2020


Mašinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA II UPISNI ROK

20.07.2020


Mašinski fakultet

RANG LISTA KANDIDATA I UPISNI ROK I UPIS NA FAKULTET

08.07.2020


Mašinski fakultet

Odbrana polaznih istraživanja za doktorski rad mr Ramiza Kurbegovića

01.07.2020


1 | 2 | 3 | 4