Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Predavanje 01

18.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Rezultati polaganja

05.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Termin polaganja kolokvijuma i/ili ispita u drugom terminu septembarskog roka

02.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Rezultati polaganja u prvom terminu septembarskog roka

29.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Termin polaganja kolokvijuma i/ili ispita u septembarskom roku

21.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Rezultati nakon popravnog ispita

24.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Termin polaganja popravnog zavrsnog ispita

08.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Termin polaganja popravnog zavrsnog ispita

31.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Rezultati nakon polaganja zavrsnog ispita

30.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Termin zavrsnog ispita

18.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

18.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Termin popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Obilazak HE Perucice

08.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Obilazak HE Perucica - VAZNO

03.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Mjesto i satnica polaska za HE Perucica

03.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Promjena termina uvida u radove

22.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Rezultati kolokvijuma

19.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Termin kolokvijuma

12.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Primjer kolokvijuma

12.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Rezultati

14.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Termin ispita u avgustovskom roku

04.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Elektroenergetika

Pregled radova

27.06.2017