Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka -   28.09.2023
  Online novinarstvo i novi mediji - uvodni čas
Fakultet političkih nauka -   28.09.2023
  Medijska konvergencija i publika - uvodni čas
Fakultet političkih nauka -   28.09.2023
  SOCIJALNO PRAVO - uvodni čas
Fakultet političkih nauka -   25.09.2023
  PREDAVANjA IZ RADNOG PRAVA
Fakultet političkih nauka -   25.09.2023
  Erasmus+ konkursi - mobilnost studenata
Fakultet političkih nauka -   15.09.2023
  RUSKI JEZIK - MASTER STUDIJE
Fakultet političkih nauka -   13.09.2023
  Digitalna kultura - termin ispita
Fakultet političkih nauka -   11.09.2023
  Međunarodno javno pravo - termin ispita
Fakultet političkih nauka -   11.09.2023
  Ljudska prava - termin ispita
Fakultet političkih nauka -   05.09.2023
  Elektronsko potpisivanje ugovora o studiranju
Fakultet političkih nauka -   04.09.2023
  Medijska konvergencija i publika - promjena termina ispita
Fakultet političkih nauka -   04.09.2023
  Televizijska produkcija - promjena termina ispita
Fakultet političkih nauka -   31.08.2023
  Socijalna politika
Fakultet političkih nauka -   31.08.2023
  Socijalna politika Crne Gore
Fakultet političkih nauka -   30.08.2023
  Međunarodno javno pravo
Fakultet političkih nauka -   30.08.2023
  Ljudska prava
Fakultet političkih nauka -   30.08.2023
  Javne politike
Fakultet političkih nauka -   30.08.2023
  Javno mnjenje
Fakultet političkih nauka -   30.08.2023
  Izborni sistemi
Fakultet političkih nauka -   12.06.2023
  NAGRADNI KONKURS ZA STUDENTSKE ESEJE
Fakultet političkih nauka -   02.06.2023
  Engleski jezik - struke VI - termin ispita
Fakultet političkih nauka -   28.04.2023
  Okrugli sto "Milovan Đilas u crnogorskoj kulturi pamćenja"
Fakultet političkih nauka -   24.03.2023
  Erasmus+ konkursi za mobilnost

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 11