Fakultet političkih nauka

Alek Barović - odbrana magistarskog rada

07.04.2021


Fakultet političkih nauka

Zorica Šarčević - magistarski rad na uvid javnosti

02.04.2021


Fakultet političkih nauka

Marija Grujić - magistarski rad na uvid javnosti

02.04.2021


Fakultet političkih nauka

Odbrana doktorske disertacije - MSc Ena Grbović

18.03.2021


Fakultet političkih nauka

Nina Krivokapić - odbrana magistaskog rada

12.03.2021


Fakultet političkih nauka

MAGISTARSKE STUDIJE - popravni ispit

09.03.2021


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - magistarske studije

24.02.2021


Fakultet političkih nauka

Odbrana polaznih istrazivanja doktorskih studija - MSc Teodora Stanković

24.02.2021


Fakultet političkih nauka

Metodologija političkih i društvenih nauka II, Politička kultura i Političko ponašanje - ispiti

23.02.2021


Fakultet političkih nauka

Nina Krivokapić - magistarski rad na uvid javnosti

17.02.2021


Fakultet političkih nauka

KOMPARATIVNE TRAZICIJE - rezultati

09.02.2021


Fakultet političkih nauka

Elizabeta Mrnjačević - odbrana magistarskog rada

01.02.2021


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 275. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 28. januara 2021. godine

28.01.2021


Fakultet političkih nauka

METODOLOFIJA POLITIČKIH I DRUŠTVENIH NAUKA - magistarske studije

20.01.2021


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA KULTURA - magistarske studije

20.01.2021


Fakultet političkih nauka

POLITIČKO PONAŠANJE - magistarske studije

20.01.2021


Fakultet političkih nauka

Alek Barović - magistarski rad na uvid javnosti

13.01.2021


Fakultet političkih nauka

Elizabeta Mrnjačević - magistarski rad na uvid javnosti

13.01.2021


Fakultet političkih nauka

Srdan Škuletić - odbrana magistarskog rada

25.12.2020


Fakultet političkih nauka

mr Ena Grbović - doktorski rad na uvid javnosti

24.12.2020


Fakultet političkih nauka

Miloš Krušić - odbrana magistarskog rada

21.12.2020


Fakultet političkih nauka

Obavještenje o radu Biblioteke FPN

18.12.2020


Fakultet političkih nauka

TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA - predavanje

16.12.2020


Fakultet političkih nauka

Srdan Škuletić - magistarski rad na uvid javnosti

14.12.2020


Fakultet političkih nauka

METOGOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA - magistarske studije

10.12.2020


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA KULTURA - magistarske studije

10.12.2020


Fakultet političkih nauka

POLITIČKO PONAŠANJE - magistarske studije

10.12.2020


Fakultet političkih nauka

Komparativne tranzicije - predavanje 10.12.

10.12.2020


Fakultet političkih nauka

UVOD U POLITIČKE NAUKE - predavanja

07.12.2020


Fakultet političkih nauka

Komparativne tranzicije - predavanje 03.12.

03.12.2020


Fakultet političkih nauka

TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA - predavanje

02.12.2020


Fakultet političkih nauka

Komparativne tranzicije - predavanje 26.11.

26.11.2020


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - magistarske studije

25.11.2020


Fakultet političkih nauka

METODOLOGIJA POLITIČKIH I DRUŠVENIH NAUKA - magistarske studije

24.11.2020


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA KULTURA - magistarske studije

24.11.2020


Fakultet političkih nauka

POLITIČKO PONAŠANJE- magistarske studije

24.11.2020


Fakultet političkih nauka

Odbrana polaznih istrazivanja doktorskih studija - MSc Kristina Gvozdenović

29.10.2020


Fakultet političkih nauka

KOMPARATIVNE TRANZICIJE - termnin izvođenja nastave

22.10.2020


Fakultet političkih nauka

Konkursi za razmjenu u ljetnjem semestru 2020/2021 godine

20.10.2020


Fakultet političkih nauka

Anja Rakočević - odbrana magistarskog rada

20.10.2020


Fakultet političkih nauka

KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

19.10.2020


Fakultet političkih nauka

Miloš Krušić - magistarski rad na uvid javnosti

14.10.2020


Fakultet političkih nauka

KOMINIKACIJSKI SISTEMI - master - studijski program Novinarstvo

14.10.2020


Fakultet političkih nauka

Online prezentacija stipendija

12.10.2020


Fakultet političkih nauka

Javni oglas

10.10.2020


Fakultet političkih nauka

ERASMUS +, razmjena u ljetnjem semestru 2020/21. godine

05.10.2020


Fakultet političkih nauka

MOBILNOST STUDENATA

02.10.2020


Fakultet političkih nauka

OVJERA SEMESTRA STUDIJSKE 2020/21. GODINE

28.09.2020


Fakultet političkih nauka

ONLINE NOVINARSTVO I NOVI MEDIJI - termin početka nastave

26.09.2020


Fakultet političkih nauka

Dodatni ispitni rok - POLITIČKA SOCIOLOGIJA

24.09.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6