Fakultet političkih nauka

Milica Abramović - odbrana magistarskog rada

11.09.2020


Fakultet političkih nauka

Anja Rakočević - magistarski rad na uvid javnosti

11.09.2020


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 257. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 7. septembra 2020. godine

10.09.2020


Fakultet političkih nauka

Milica Marđokić - odbrana magistarskog rada

21.07.2020


Fakultet političkih nauka

Lejla Drpljanin - odbrana magistarskog rada

10.07.2020


Fakultet političkih nauka

Odbrana doktorske disertacije - MSc Jelisaveta Blagojević

10.07.2020


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 255. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 10. jula 2020. godine

10.07.2020


Fakultet političkih nauka

Božidar Denda - odbrana magistarskog rada

08.07.2020


Fakultet političkih nauka

Milica Abramović-Radivojkov - magitarski rad na uvid janosti

06.07.2020


Fakultet političkih nauka

Milica Marđokić - magitarski rad na uvid janosti

06.07.2020


Fakultet političkih nauka

Mirjana Mugoša - magistarski rad na uvid javnosti

06.07.2020


Fakultet političkih nauka

Jelena Đukanović - odbrana magistarskog rada

26.06.2020


Fakultet političkih nauka

Andrea Popović - odbrana magistarskog rada

26.06.2020


Fakultet političkih nauka

Lejla Drpljanin - magistarski rad na uvid javnosti

24.06.2020


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 254. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 23. juna 2020. godine

24.06.2020


Fakultet političkih nauka

Grana Bubanja - odbrana magistarskog rada

15.06.2020


Fakultet političkih nauka

Andrea Popović - magistarski rad na uvid javnosti

05.06.2020


Fakultet političkih nauka

Jelena Đukanović - magistarski rad na uvid javnosti

05.06.2020


Fakultet političkih nauka

AMELA JAROVIĆ - odbrana magistarskog rada

01.06.2020


Fakultet političkih nauka

Filmski portreti - izložba Brigitte Lacombe

13.03.2020


Fakultet političkih nauka

Prezentacija Summer Work and Travel

11.03.2020


Fakultet političkih nauka

Nina Strugar - odbrana magistarskog rada

04.03.2020


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 248. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 03. marta 2020. godine

04.03.2020


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA KULTURA/ MAGISTARSKE STUDIJE - drugi ispitni rok

13.02.2020


Fakultet političkih nauka

Milena Miljanić - odbrana magistarskog rada

13.02.2020


Fakultet političkih nauka

EVROPSKI SOCIJALNI MODELI - termin održavanja nastave

13.02.2020


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 246. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 11. februara 2020. godine

11.02.2020


Fakultet političkih nauka

Nina Strugar - magistarski rad na uvid javnosti

10.02.2020


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - MAGISTARSKE STUDIJE - drugi ispitni rok

10.02.2020


Fakultet političkih nauka

POLITIČKO PONAŠANJE - MAGISTARSKE STUDIJE - drugi ispitni rok

10.02.2020


Fakultet političkih nauka

POSLOVNO KOMUNICIRANJE - MAGISTARSKE STUDIJE - drugi ispitni rok

10.02.2020


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 244. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 30.01.2020. godine

04.02.2020


Fakultet političkih nauka

Stipendije za osnovne i postdiplomske studije u Rumuniji za akademsku 2020/2021. godinu

30.01.2020


Fakultet političkih nauka

Anđela Peković - odbrana magistarskog rada

28.01.2020


Fakultet političkih nauka

Anđela Lalatović - odbrana magistarskog rada

28.01.2020


Fakultet političkih nauka

UPLATA ŠKOLARINE - LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/20. GODINE

28.01.2020


Fakultet političkih nauka

Ispitni termini za magistarske studije

17.01.2020


Fakultet političkih nauka

Nina Zečević - odbrana magistarskog rada

13.01.2020


Fakultet političkih nauka

Milena Miljanić - magistarski rad na uvid javnosti

27.12.2019


Fakultet političkih nauka

Grana Bubanja - magistarski rad na uvid javnosti

25.12.2019


Fakultet političkih nauka

Anđela Peković - magistarski rad na uvid javnosti

25.12.2019


Fakultet političkih nauka

UPLATA ŠKOLARINE - ZIMSKI SEMESTAR 2019/20

18.12.2019


Fakultet političkih nauka

Odluka o nagrađivanju najboljih studenata Fakulteta političkih nauka

16.12.2019


Fakultet političkih nauka

POLITIČKO PONAŠANJE - MAGISTARSKE STUDIJE

13.12.2019


Fakultet političkih nauka

Magistarske studije - POLITIČKO PONAŠANJE - termin izvođenja nastave

10.12.2019


Fakultet političkih nauka

Magistarske studije - POLITIČKA KULTURA - predavanja

10.12.2019


Fakultet političkih nauka

Početak prakse za drugu grupu studenata u skupštinskom odboru za međunarodne odnose

10.12.2019


Fakultet političkih nauka

Početak prakse u Kancelariji za evropske integracije za drugu grupu

09.12.2019


Fakultet političkih nauka

Anđela Lalatović - magistarski rad na uvid javnosti

06.12.2019


Fakultet političkih nauka

Jelena Šebek - odbrana magistarskog rada

06.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5