Fakultet političkih nauka

ISTORIJA DIPLOMATIJE - termin polaganja ispita

16.09.2019


Fakultet političkih nauka

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE - termin održavanja ispita

16.09.2019


Fakultet političkih nauka

DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO - termin održavanja ispita

16.09.2019


Fakultet političkih nauka

Erasmus konkursi u zimskom semestru 2019/2020.

13.09.2019


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 227. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 9. septembra 2019. godine

12.09.2019


Fakultet političkih nauka

Socijalni rad sa djecom i porodicom

04.09.2019


Fakultet političkih nauka

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom

04.09.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Bojane Joksimović

03.07.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Teodore Stanković

03.07.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jelene Gagović

03.07.2019


Fakultet političkih nauka

Magistarski rad na uvid javnosti kandidatkinje Teodore Stanković

14.06.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana polaznih istrazivanja doktorskih studija kandidat mr Marko Savić

13.06.2019


Fakultet političkih nauka

Pravila upisa u prvu godinu osnovnih studija

13.06.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana polaznih istrazivanja doktorskih studija kandidat mr Almedina Vukić

10.06.2019


Fakultet političkih nauka

Ispitni termini za jun

28.05.2019


Fakultet političkih nauka

Razgovarajmo o nama - diskusija u organizaciji Saveza slijepih Crne Gore

27.05.2019


Fakultet političkih nauka

Magistarski rad kandidatkinje Bojane Joksimović na uvid javnosti

14.05.2019


Fakultet političkih nauka

Magistarski rad kandidatkinje Jelene Čečur na uvid javnosti

14.05.2019


Fakultet političkih nauka

Magistarski rad kandidata Miroslava Ćalasana na uvid javnosti

14.05.2019


Fakultet političkih nauka

Radionica "Verifikacija sadržaja na internetu - alati za provjeru"

23.04.2019


Fakultet političkih nauka

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NISU PLATILI ŠKOLARINU

23.04.2019


Fakultet političkih nauka

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - ŠKOLARINA

16.04.2019


Fakultet političkih nauka

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

01.04.2019


Fakultet političkih nauka

Gostovanje: Glas Zabjela

26.03.2019


Fakultet političkih nauka

PRIJAVA TEME SPECIJALISTIČKOG RADA

25.03.2019


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 219. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 20. marta 2019. godine

21.03.2019


Fakultet političkih nauka

Prezentacija stipendija Vlade Ukrajine

12.03.2019


Fakultet političkih nauka

Case Study Competition

08.03.2019


Fakultet političkih nauka

STIPENDIJE VLADE REPUBLIKE SLOVAČKE

07.03.2019


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA KULTURA - MAGISTARSKE STUDIJE

06.03.2019


Fakultet političkih nauka

UPLATA ŠKOLARINE ZA STUDIJSKU 2018/19. GODINU

01.03.2019


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - MAGISTARSKE STUDIJE

27.02.2019


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 217. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 7. februara 2019. godine

07.02.2019


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA KULTURA - MAGISTARSKE STUDIJE

05.02.2019


Fakultet političkih nauka

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - MAGISTARSKE STUDIJE

05.02.2019


Fakultet političkih nauka

Raspored časova predavanja i vježbi u ljetnjem semestru 2018/19. godine

28.01.2019


Fakultet političkih nauka

TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA - termin ispita

21.01.2019


Fakultet političkih nauka

Uvod u empirijska istraživanja - termin ispita

21.01.2019


Fakultet političkih nauka

Globalizacija - termin održavanja popravnog ispita

18.01.2019


Fakultet političkih nauka

Etnicitet i etnički odnosi - termin održavanja popravnog ispita

18.01.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Ivane Ceković

10.01.2019


Fakultet političkih nauka

RASPORED POLAGANJA ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

31.12.2018


Fakultet političkih nauka

DOKTORSKE STUDIJE - Metodologija naučnih istraživanja

24.12.2018


Fakultet političkih nauka

Magistarski rad na uvid javnosti kandidata Marka Radovića

24.12.2018


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Ognjene Vujadinović

24.12.2018


Fakultet političkih nauka

Izvještaj sa 215. sjednice Vijeca FPN-a

19.12.2018


Fakultet političkih nauka

UPLATA ŠKOLARINE - ZIMSKI SEMESTAR 2018/19

03.12.2018


Fakultet političkih nauka

Ognjena Vujadinović - magistarski rad na uvid javnosti

30.11.2018


Fakultet političkih nauka

Ivana Ceković - magistarski rad na uvid javnosti

29.11.2018


Fakultet političkih nauka

MAGISTARSKE STUDIJE - POLITIČKA ANTROPOLOGIJA

31.10.2018


Fakultet političkih nauka

MAGISTARSKE STUDIJE

24.10.2018


Fakultet političkih nauka

DOPUNJENI RASPORED PREDAVANJA NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA

12.10.2018


Fakultet političkih nauka

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA SPECIJALISTIČKE

28.09.2018


Fakultet političkih nauka

ZA STUDENTE PRVE GODINE

20.09.2018


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 206. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 13. septembra 2018. godine

18.09.2018


Fakultet političkih nauka

Savremena politička istorija - promjena termina

13.09.2018


Fakultet političkih nauka

Filozofija, Politička antropologija, Kulturna antropologija, Studije roda, Etika i Estetika - promjena termina

12.09.2018


Fakultet političkih nauka

Institucije EU - drugi rok

11.09.2018


Fakultet političkih nauka

Spoljna politika - drugi rok

11.09.2018


Fakultet političkih nauka

Spoljna i bezbjedonosna politika EU - drugi rok

11.09.2018


Fakultet političkih nauka

Evropske integracije - drugi rok

11.09.2018


Fakultet političkih nauka

NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti - drugi rok

11.09.2018


Fakultet političkih nauka

STUDENTIMA PRVE GODINE

04.09.2018


Fakultet političkih nauka

UVJERENJA O ZAVRŠENIM STUDIJAMA

04.09.2018


Fakultet političkih nauka

INSTITUCIJE EU

04.09.2018


Fakultet političkih nauka

EVROPSKE INTEGRACIJE

04.09.2018


Fakultet političkih nauka

SPOLJNA POLITIKA

04.09.2018


Fakultet političkih nauka

SPOLJNA I BEZBJEDNOSOSNA POLITIKA EU

04.09.2018


Fakultet političkih nauka

NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI

04.09.2018


Fakultet političkih nauka

SOFIJA GLOMAZIĆ - odbrana magistarskog rada

12.07.2018


Fakultet političkih nauka

MILOŠ PAVIĆEVIĆ - odbrana magistarskog rada

12.07.2018


Fakultet političkih nauka

IVANA GARDAŠEVIĆ - odbrana magistarskog rada

12.07.2018


Fakultet političkih nauka

SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - raspored prakse

09.07.2018


Fakultet političkih nauka

O B A V J E Š T E NJ E

09.07.2018


Fakultet političkih nauka

Izvještaj sa 201. sjednice Vijeća

06.07.2018


Fakultet političkih nauka

Izvještaj sa 199. sjednice Vijeća

18.06.2018


Fakultet političkih nauka

MAGISTARSKI RAD - kandidatkinje Vanje Čabarkape

14.06.2018


Fakultet političkih nauka

KOMPARATIVNE TRANZICIJE - rezultati ispita

12.06.2018


Fakultet političkih nauka

MAGISTARSKI RAD - ODBRANA

25.05.2018


Fakultet političkih nauka

ODLUKA O DOPUNI PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

25.05.2018


Fakultet političkih nauka

MSCA Individualne stipendije: Grčka fondacija za evropsku i vanjsku politiku kao domaćin iskusnim istraživačima

16.05.2018


Fakultet političkih nauka

OBAVJEŠTENJE - ŠKOLARINA

16.05.2018


Fakultet političkih nauka

Treći internacionalni festival književnosti Bookstan - stipendije

15.05.2018


Fakultet političkih nauka

Gordana Đuračić: Neophodno poštovanje etičkih standarda

14.05.2018


Fakultet političkih nauka

OBAVJEŠTENJE - UPLATA ŠKOLARINE

12.05.2018


Fakultet političkih nauka

Ruska Federacija - postdiplomske studije za akademsku 2018/2019.

11.05.2018


Fakultet političkih nauka

PREMOŠĆAVANJE VJERE I POLITIKE

09.05.2018


Fakultet političkih nauka

Premošćavanje vjere i politike

08.05.2018


Fakultet političkih nauka

Projekti - “Progetti di Grande Rilevanza”

08.05.2018


Fakultet političkih nauka

Konferencija - “TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA I HOTELIJERSTVA”

07.05.2018


Fakultet političkih nauka

RADIONICA - "Izazovi uspostavljanja Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori"

03.05.2018


Fakultet političkih nauka

SEMINAR: "Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata"

27.04.2018


Fakultet političkih nauka

Tribina »Činjenice su neprikosnovene, komentari su slobodni?«

25.04.2018


Fakultet političkih nauka

Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

25.04.2018


Fakultet političkih nauka

O B A V J E Š T E NJ E

24.04.2018


Fakultet političkih nauka

Antropometrijsko mjerenje studenata FPN

24.04.2018


Fakultet političkih nauka

Konkurs za učešće na programu Stenford univerziteta i FPN-a Leadership Academy for Development: The Role of Public Policy in Private Sector Development

24.04.2018


Fakultet političkih nauka

Konrad Adenauer stipendije

18.04.2018


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama

17.04.2018


Fakultet političkih nauka

MAGISTARSKI RAD NA UVID JAVNOSTI

17.04.2018


Fakultet političkih nauka

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

10.04.2018


Fakultet političkih nauka

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

05.04.2018


Fakultet političkih nauka

SAJAM AMERIČKIH UNIVERZITETA

04.04.2018


Fakultet političkih nauka

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

03.04.2018


Fakultet političkih nauka

AISEC

03.04.2018


Fakultet političkih nauka

Petković: Ne podliježite sistemu organizovanih laži

30.03.2018


Fakultet političkih nauka

Gostovanje Brankice Petković na FPN-u

28.03.2018


Fakultet političkih nauka

RUSKI JEZIK - I, II, III i IV godina

28.03.2018


Fakultet političkih nauka

Simulacija parlamentarne prakse

21.03.2018


Fakultet političkih nauka

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

19.03.2018


Fakultet političkih nauka

STUDENTSKE DEBATE 2018 - ALFA Centar - radionica na FPN-u

12.03.2018


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 192. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 12. marta 2018. godine

12.03.2018


Fakultet političkih nauka

PRIJAVA TEME SPECIJALISTIČKOG RADA

01.03.2018


Fakultet političkih nauka

KURS FRANCUSKOG JEZIKA

26.02.2018


Fakultet političkih nauka

ENGLESKI JEZIK STRUČNI - II godina

26.02.2018


Fakultet političkih nauka

MAIL NALOZI STUDENATA FPN-a

23.02.2018


Fakultet političkih nauka

UPLATA ŠKOLARINE

05.02.2018


Fakultet političkih nauka

RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18

02.02.2018


Fakultet političkih nauka

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

02.02.2018


Fakultet političkih nauka

JAVNI OGLAS

24.01.2018


Fakultet političkih nauka

MAGISTARSKE STUDIJE

22.01.2018


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 189. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 17. janura 2018. godine

18.01.2018


Fakultet političkih nauka

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA IZMIRENJE ŠKOLARINE za studijsku 2017/2018 godinu

15.01.2018


Fakultet političkih nauka

SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - rezultati kolokvijuma

09.01.2018


Fakultet političkih nauka

Ruski jezik za studente 3 i 4 godine

28.12.2017


Fakultet političkih nauka

Anđelka Durutović - Odbrana magistarskog rada

25.12.2017


Fakultet političkih nauka

OBAVJEŠTENJE O OBAVEZI IZMIRENJA ŠKOLARINE

06.12.2017


Fakultet političkih nauka

Izvještaj sa 185. sjednice Vijeca FPN-a - 29 nov 2017

01.12.2017


Fakultet političkih nauka

Važno obavještenje !

24.11.2017


Fakultet političkih nauka

UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE

23.11.2017


Fakultet političkih nauka

Ugovori o studiranju - VAŽNO OBAVJEŠTENJE

22.11.2017


Fakultet političkih nauka

UGOVORI O STUDIRANJU ZA STUDENTE PRVE GODINE OSNOVNIH STUDIJA

16.11.2017


Fakultet političkih nauka

Poziv studentima druge i treće godine Socijalne politike i socijalnog rada - praksa

14.11.2017


Fakultet političkih nauka

Odluka o prelasku na budžet

09.11.2017


Fakultet političkih nauka

Obavještenje za studente specijalističkih studija, smjer Socijalna politika i socijalni rad

06.11.2017


Fakultet političkih nauka

Raspored predavanja na magistarskim studijama za akademsku 2017/18.godinu

25.10.2017


Fakultet političkih nauka

Izvještaj sa 182. sjednice Vijeća FPN-a održanoj 19. oktobar 2017. godine

20.10.2017


Fakultet političkih nauka

RANG LISTA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE FPN

18.10.2017


Fakultet političkih nauka

Akademski kalendar za studente magistarskih studija za studijsku 2017/18. godinu

06.10.2017


Fakultet političkih nauka

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS NA MAGISTARSKE STUDIJE

05.10.2017


Fakultet političkih nauka

PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS NA MAGISTARSKE STUDIJE - STUDIJSKA 2017/18

04.10.2017


Fakultet političkih nauka

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2017/2018. godinu

03.10.2017


Fakultet političkih nauka

Konkurs za upis na magistarske studije 2017/18

26.09.2017


Fakultet političkih nauka

Važno obavještenje za studente koji su prenijeli ispite sa prve godine

26.09.2017


Fakultet političkih nauka

Upis na specijalističke studije

22.09.2017


Fakultet političkih nauka

Odluka o plaćanju u ratama i obrazac

22.09.2017


Fakultet političkih nauka

RAZMJENA- spisak studenata

21.09.2017


Fakultet političkih nauka

Izvještaj sa 181. sjednice Vijeća FPN

21.09.2017


Fakultet političkih nauka

KONKURS ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

18.09.2017


Fakultet političkih nauka

Izvještaj sa 179. sjednice Vijeća FPN-a

15.09.2017


Fakultet političkih nauka

OBAVJEŠTENjE O OVJERI SEMESTRA I PRIJAVI ISPITA ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU

05.09.2017


Fakultet političkih nauka

AKADEMSKI KALENDAR ZA STUDIJSKU 2017/18. GODINU

30.08.2017


Fakultet političkih nauka

Studentska sluzba će raditi u ponedjeljak 14-og, utorak 15-og i srijedu 16. avgusta.

11.08.2017


Fakultet političkih nauka

OBAVJEŠTENJE O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA U STUDIJSKOJ 2017/18. GODINI

17.07.2017


Fakultet političkih nauka

Obavještenje o polaganju stručnog ispita koji se polaže eksterno

11.07.2017


Fakultet političkih nauka

Prijavljivanje ispita za avgustovski rok

04.07.2017


Fakultet političkih nauka

LINK ZA STARI SAJT FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA

21.06.2017


Fakultet političkih nauka

Izvještaji Vijeća o magistarskim radovima za period od 2010 do 2016.godine

20.06.2017


Fakultet političkih nauka

Izvještaji sa sjednica Vijeća o magistarskim radovima FPN-a za 2017. godinu

20.06.2017


Fakultet političkih nauka

Odbrane magistarskih radova na Fakultetu političkih nauka

16.06.2017


Fakultet političkih nauka

Informacija o testiranju znanja o EU i CG: NAJBOLJI IDU U BRISEL U SEPTEMBRU!

12.06.2017


Fakultet političkih nauka

PRAVILA STUDIRANJA

25.05.2017


Fakultet političkih nauka

AKADEMSKI KALENDAR 2016/17

25.05.2017


Fakultet političkih nauka

NOVI NASTAVNI PLAN - III STUDIJSKA PROGRAMA

25.05.2017


Fakultet političkih nauka

RASPORED PREDAVANJA ZA LJETNI SEMESTAR 2016/17

27.04.2017