Fakultet političkih nauka

Ispitni termini za magistarske studije

17.01.2020


Fakultet političkih nauka

Nina Zečević - odbrana magistarskog rada

13.01.2020


Fakultet političkih nauka

Milena Miljanić - magistarski rad na uvid javnosti

27.12.2019


Fakultet političkih nauka

Grana Bubanja - magistarski rad na uvid javnosti

25.12.2019


Fakultet političkih nauka

Anđela Peković - magistarski rad na uvid javnosti

25.12.2019


Fakultet političkih nauka

UPLATA ŠKOLARINE - ZIMSKI SEMESTAR 2019/20

18.12.2019


Fakultet političkih nauka

Odluka o nagrađivanju najboljih studenata Fakulteta političkih nauka

16.12.2019


Fakultet političkih nauka

POLITIČKO PONAŠANJE - MAGISTARSKE STUDIJE

13.12.2019


Fakultet političkih nauka

Magistarske studije - POLITIČKO PONAŠANJE - termin izvođenja nastave

10.12.2019


Fakultet političkih nauka

Magistarske studije - POLITIČKA KULTURA - predavanja

10.12.2019


Fakultet političkih nauka

Početak prakse za drugu grupu studenata u skupštinskom odboru za međunarodne odnose

10.12.2019


Fakultet političkih nauka

Početak prakse u Kancelariji za evropske integracije za drugu grupu

09.12.2019


Fakultet političkih nauka

Anđela Lalatović - magistarski rad na uvid javnosti

06.12.2019


Fakultet političkih nauka

Jelena Šebek - odbrana magistarskog rada

06.12.2019


Fakultet političkih nauka

Adnan Đoković - odbrana magistarskog rada

06.12.2019


Fakultet političkih nauka

Početak prakse u skupštinskom odboru za evropske integracije

05.12.2019


Fakultet političkih nauka

Nina Zečević - magistarski rad na uvid javnosti

02.12.2019


Fakultet političkih nauka

GOSTOVANJE PALESTINSKOG AMBASADORA NA FPN

28.11.2019


Fakultet političkih nauka

MR JELISAVETA BLAGOJEVIĆ - DOKTORSKA DISERTACIJA

27.11.2019


Fakultet političkih nauka

DOGOVORNI ČAS ZA PRAKSU (Politikologija - Međunarodni odnosi)

20.11.2019


Fakultet političkih nauka

Snježana Vojvodić - odbrana magistarskog rada

15.11.2019


Fakultet političkih nauka

Amela Jarović - magistarski rad na uvid javnosti

14.11.2019


Fakultet političkih nauka

OBAVJEŠTENJE - UPLATA ŠKOLARINE

11.11.2019


Fakultet političkih nauka

Ivona Orović - Magistarski rad

05.11.2019


Fakultet političkih nauka

Drago Šundić - Magistarski rad

05.11.2019


Fakultet političkih nauka

MAGISTARSKE STUDIJE - POLITIČKA ANTROPOLOGIJA

22.10.2019


Fakultet političkih nauka

MAGISTARSKE STUDIJE - POSLOVNO KOMUNICIRANJE

22.10.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Željke Ćetković

11.10.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jelene Čečur

11.10.2019


Fakultet političkih nauka

UVOD U NOVINARSTVO - prvo predavanje

24.09.2019


Fakultet političkih nauka

NOVINARSKA ETIKA - prvo predavanje

24.09.2019


Fakultet političkih nauka

SOCIJALNA GERONTOLOGIJA - promjena termina

23.09.2019


Fakultet političkih nauka

Rezultati ispita iz Istorije političkih teorija

20.09.2019


Fakultet političkih nauka

Rezultati ispita iz predmeta Savremeni politički sistemi

20.09.2019


Fakultet političkih nauka

Rezultati ispita iz predmeta Savremeni politički sistemi II

20.09.2019


Fakultet političkih nauka

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u političke nauke

20.09.2019


Fakultet političkih nauka

Rezultati ispita iz predmeta Partije i partijski sistemi

20.09.2019


Fakultet političkih nauka

Rezultati ispita iz predmeta Etniciteti etnički odnosi

20.09.2019


Fakultet političkih nauka

Rezultati ispita iz predmeta Globalizacija

20.09.2019


Fakultet političkih nauka

NOVI KONKURSI ZA RAZMJENU

18.09.2019


Fakultet političkih nauka

ISTORIJA DIPLOMATIJE - termin polaganja ispita

16.09.2019


Fakultet političkih nauka

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE - termin održavanja ispita

16.09.2019


Fakultet političkih nauka

DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO - termin održavanja ispita

16.09.2019


Fakultet političkih nauka

Erasmus konkursi u zimskom semestru 2019/2020.

13.09.2019


Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 227. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 9. septembra 2019. godine

12.09.2019


Fakultet političkih nauka

Socijalni rad sa djecom i porodicom

04.09.2019


Fakultet političkih nauka

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom

04.09.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Bojane Joksimović

03.07.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Teodore Stanković

03.07.2019


Fakultet političkih nauka

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jelene Gagović

03.07.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5