Fakultet političkih nauka -   22.07.2021
  Milena Vujović - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   21.07.2021
  Elvedin Drpljanin - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   21.07.2021
  Nenad Radović - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   21.07.2021
  Irena Sekulović - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   16.07.2021
  Andrej Orlandić - odbrana magistarskog rada
Fakultet političkih nauka -   12.07.2021
  Uvjerenja o završenim osnovnim studijama
Fakultet političkih nauka -   07.07.2021
  Todor Lakić - odbrana magistarskog rada
Fakultet političkih nauka -   07.07.2021
  Danica Kujović - odbrana magistarskog rada
Fakultet političkih nauka -   05.07.2021
  KORONA ROK
Fakultet političkih nauka -   02.07.2021
  Andrej Orlandić - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   30.06.2021
  Danica Kujović - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   28.06.2021
  Ivana Delibašić - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   28.06.2021
  Todor Lakić - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   28.06.2021
  Bojana Drljević - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   18.06.2021
  Admir Hadžibegović - odbrana master rada
Fakultet političkih nauka -   18.06.2021
  Petra Ivanović - odbrana master rada
Fakultet političkih nauka -   16.06.2021
  UPLATA ŠKOLARINE ZA STUDIJSKU 2020/21. GODINU
Fakultet političkih nauka -   14.06.2021
  Olivera Vučinić - odbrana master rada
Fakultet političkih nauka -   03.06.2021
  Petra Ivanović - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   31.05.2021
  UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA STUDIJSKU 2020/21. GODINU
Fakultet političkih nauka -   31.05.2021
  Admir Hadžibegović - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   24.05.2021
  PRIJAVA SPECIJALISTIČKOG RADA
Fakultet političkih nauka -   24.05.2021
  Marija Grujić - odbrana magistarskog rada
Fakultet političkih nauka -   20.05.2021
  Zorica Šarčević - odbrana magistarskog rada
Fakultet političkih nauka -   10.05.2021
  STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE
Fakultet političkih nauka -   29.04.2021
  Olivera Vučinić - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   23.04.2021
  Studentima magistarskih studija - dopuna
Fakultet političkih nauka -   07.04.2021
  Alek Barović - odbrana magistarskog rada
Fakultet političkih nauka -   02.04.2021
  Zorica Šarčević - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   02.04.2021
  Marija Grujić - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   18.03.2021
  Odbrana doktorske disertacije - MSc Ena Grbović
Fakultet političkih nauka -   12.03.2021
  Nina Krivokapić - odbrana magistaskog rada
Fakultet političkih nauka -   09.03.2021
  MAGISTARSKE STUDIJE - popravni ispit
Fakultet političkih nauka -   24.02.2021
  POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - magistarske studije
Fakultet političkih nauka -   17.02.2021
  Nina Krivokapić - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   09.02.2021
  KOMPARATIVNE TRAZICIJE - rezultati
Fakultet političkih nauka -   01.02.2021
  Elizabeta Mrnjačević - odbrana magistarskog rada
Fakultet političkih nauka -   20.01.2021
  POLITIČKA KULTURA - magistarske studije
Fakultet političkih nauka -   20.01.2021
  POLITIČKO PONAŠANJE - magistarske studije
Fakultet političkih nauka -   13.01.2021
  Alek Barović - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   13.01.2021
  Elizabeta Mrnjačević - magistarski rad na uvid javnosti
Fakultet političkih nauka -   25.12.2020
  Srdan Škuletić - odbrana magistarskog rada

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7