Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   14.06.2021
  rezultati nakon završnog ispita - 14.06.2021 09:38
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   22.03.2021
  Link za online cas - 22.03.2021 08:37
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   15.03.2021
  vjezba 3 materijal - 15.03.2021 12:54
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   15.02.2021
  izmjena rasporeda predavanja
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   14.02.2021
  Raspored predavanja izmjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   14.02.2021
  Nova objava - 14.02.2021 18:48
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   29.06.2020
  Ocjene Ispitivanje konstrukcija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   28.05.2020
  Termin kolokvijuma - 28.05.2020 12:35
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   20.05.2020
  Nova objava - 20.05.2020 09:50
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   11.06.2018
  Ispitivanje konstrukcija termini polaganja
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   19.04.2018
  Popravni I kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA -   10.04.2018
  Termin I kolokvijum