Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab. 3: Mrežno programiranje u Python-u (Uvod)

13.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab. 2 - Python programiranje (II dio)

28.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab1 - Osnove programiranja u Python-u

18.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijali za 11. i 12. termin predavanja

18.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab. 3

22.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Računske vježbe 2

15.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijal za peto i šesto predavanje

11.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab. vježba 2

08.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijal za 4. predavanje

04.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Računske vježbe 1 (2019)

01.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijal za drugo i treće predavanje

18.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijal za prvo predavanje

16.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab vježbe 1

15.02.2018