Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Lab - Osnovna konfiguracija rutera

30.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rutiranje i WLAN vježbe

18.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

VLAN konfiguracija - vježbe

07.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Python lab - materijali

23.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Vježbe - nivo mreže

09.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Vježbe - nivo transporta

09.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Lab. 3: Mrežno programiranje u Python-u (Uvod)

13.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Lab. 2 - Python programiranje (II dio)

28.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Lab1 - Osnove programiranja u Python-u

18.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Materijali za 11. i 12. termin predavanja

18.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Lab. 3

22.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Računske vježbe 2

15.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Materijal za peto i šesto predavanje

11.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Lab. vježba 2

08.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Materijal za 4. predavanje

04.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Računske vježbe 1 (2019)

01.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Materijal za drugo i treće predavanje

18.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Materijal za prvo predavanje

16.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Lab vježbe 1

15.02.2018