Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon prvog septembarskog roka

06.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Promjena termina ispita u septembarskom roku

18.08.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termini polaganja ispita u septembarskom roku

17.08.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon popravnog završnog ispita i predlog ocjena

16.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Promjena termina popravnog završnog ispita

10.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Uvid u radove

09.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati završnnog ispita

07.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Polaganje završnog ispita

02.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja popravnog kolokvijuma

29.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja kolokvijuma

22.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Raspored polaganja ispita i kolokvijuma

04.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termin odbrane seminarskih radova

04.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Online predavanje, 18.05.

17.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Online predavanje 07.05.

06.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termin predavanja za 30.04.

29.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termin predavanja za 23.04.

22.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Priprema za lab. vježbe

22.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Predavanja 16.04.

15.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Predavanje 09.04.

07.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Online predavanje

01.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Materijal za 26.03. i 1.04.

25.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja u drugom septembarskom roku i predlog ocjena

17.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku

05.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjene

30.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja završnog ispita

21.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termin odbrane seminarskog rada

28.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termini održavanja Završnog ispita i popravnog završnog ispita

27.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja popravnog kolokvijuma

27.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

21.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja kolokvijuma

11.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termin održavanja kolokvijuma

29.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja u drugom septembarskom ispitnom roku

13.09.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja ispita u prvom septembarskom roku

09.09.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termin ispita u septembarskim rokovima

07.08.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

21.06.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja završnog ispita i predlog ocjena

11.06.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termini održavanja završnog ispita u junskom roku

23.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

04.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Termin popravnog kolokvijuma

23.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja kolokvijuma

01.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Računarske mreže (t)

ECTS katalog za školsku 2017/2018

05.02.2018