Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjene

30.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja završnog ispita

21.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin odbrane seminarskog rada

28.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termini održavanja Završnog ispita i popravnog završnog ispita

27.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja popravnog kolokvijuma

27.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

21.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja kolokvijuma

11.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin održavanja kolokvijuma

29.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja u drugom septembarskom ispitnom roku

13.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja ispita u prvom septembarskom roku

09.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin ispita u septembarskim rokovima

07.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

21.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja završnog ispita i predlog ocjena

11.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termini održavanja završnog ispita u junskom roku

23.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

04.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin popravnog kolokvijuma

23.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja kolokvijuma

01.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

ECTS katalog za školsku 2017/2018

05.02.2018