Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA I -   23.11.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije CG društva I (23.11.2020)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA I -   04.10.2020
  
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA I -   30.12.2019
  Rezultati drugog popravnog kolokvijuma iz Sociologije CG društva I (30.12.2019)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA I -   25.11.2019
  Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz Sociologije CG društva I (25.11.2019)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA I -   18.11.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije CG društva I (18.11.2019)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA I -   17.12.2018
  Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije CG društva I