Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   29.06.2021
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita jun 2021
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   24.05.2021
  Termin polaganja za popravni I kolokvijum
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   17.05.2021
  Termin polaganja i grupe za II kolokvijum
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   03.05.2021
  Rezultati I kolokvijum 2021
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   12.04.2021
  Termin polaganja I kolokvijuma i grupe
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   07.03.2021
  Promjena organizacija održavanja nastave
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   01.03.2021
  Predavanja i vježbe iz predmeta Primjena računara za upravljanje projektima
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   21.09.2020
  Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   16.09.2020
  Dodatni termin za II septembarski rok
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   10.09.2020
  Rezultati prvog septembarskog roka
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   27.08.2020
  Detaljni raspored polaganja - septembarski rok 2020
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   09.07.2020
  Rezultati popravnog ispita i predlog konacnih ocjena
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   30.06.2020
  Rezultati zavrsnog ispita, pregled osvojenih bodova i predlog ocjene
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   22.06.2020
  Raspored po grupama za ZAVRŠNI ISPIT
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   22.06.2020
  Pregled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita (bez bodova na elaboratu u tekućoj godini)
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   21.06.2020
  Rezultati popravnih kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   17.06.2020
  Predaja semestarskih radova
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   09.06.2020
  Termin polaganja II popravnog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   08.06.2020
  Termini za konsultacije 08-10.06.
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   08.06.2020
  Rezultati drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   03.06.2020
  Termini za konsultacije
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   02.06.2020
  Termin popravnog prvog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   19.05.2020
  Izmjena termina polaganja II kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   18.05.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   18.05.2020
  Termin drugog kolokvijuma i procedura
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   21.04.2020
  Termin prvog kolokvijuma i procedura za prijavu
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   12.04.2020
  Predavanja, vježbe i kolokvijumi on line (izmjena satnice)
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   04.04.2020
  Termini on-line komunikacije
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   17.03.2020
  Predavanja tokom perioda obustave nastave
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   10.02.2020
  Preliminarni spisak studenata sa obavezama ponovaca 2019-20
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   10.02.2020
  Informacija i plan rada za 2019-20
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   13.09.2019
  Ukupan broj bodova i predlog ocjene u septembarskom ispitnom roku
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   28.08.2019
  Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   08.07.2019
  Pregled bodova i predlog konacnih ocjena nakon popravnog zavrsnog ispita
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   26.06.2019
  Produzenje roka za predaju elaborata
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   24.06.2019
  Dodatni termin popravnog završnog ispita
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   16.06.2019
  Rezultat popravnog kolokvijuma, zavrsnog ispita i ukupno osvojen broj bodova sa predlogom ocjene
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   09.06.2019
  Termin i raspored polaganja završnog ispita
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   29.05.2019
  Rezultati prvog popravnog kolokvijuma i ukupno osvojeni bodovi
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   28.05.2019
  Rezultati drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   28.05.2019
  Termin drugog popravnog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   13.05.2019
  NOVI TERMINI drugog kolokvijuma i drugog popravnog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   01.05.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   01.05.2019
  Termini kolokvijuma
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   01.04.2019
  Termin i raspored za I kolokvijum
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   25.03.2019
  Termin predavanja i vjezbi za utorak 25.03.2019
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   18.03.2019
  Promjena termina predavanja
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   08.02.2019
  Preliminarni spisak studenata i obavezama ponovaca 2018/19
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   04.09.2018
  Rezultati popravnih kolokvijuma, zavrsnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   17.08.2018
  Detalji polaganja ispita u septembarskom roku

1 | 2