Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   20.08.2021
  Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   01.06.2021
  Termini kolokvijuma, zavrsnog i popravnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   21.09.2020
  Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   15.09.2020
  Konacni rezultati septembarskog roka
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   04.09.2020
  Rezultati završnog ispita, septembarski rok, prvi termin
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   27.08.2020
  Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku ----IZMJENA!!!!
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   07.07.2020
  Konacni pregled osvojenih bodova i predlog ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   26.06.2020
  Dodatni termin za odbranu seminarskog rada
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   26.06.2020
  Pregled osvojenih bodova nakon završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   18.06.2020
  Termini predaje i odbrane seminarskog rada, popravnih kolokvijuma, zavrsnog i popravnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   07.06.2020
  Rezultati kolokvijuma i pregled ukupno osvojenig broja bodova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   02.06.2020
  Termini kolokvijuma- IZMJENA!!!
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   09.05.2020
  Probni test za organizovanje online kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   16.04.2020
  Termini on line predavanja i kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   04.04.2020
  Termini on-line komunikacije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   17.03.2020
  Predavanja tokom perioda obustave nastave
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   04.03.2020
  Informacija i plan rada za 2019-20
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   04.03.2020
  Uputstvo za izradu seminarskog rada