Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku

21.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Konacni rezultati septembarskog roka

15.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Rezultati završnog ispita, septembarski rok, prvi termin

04.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku ----IZMJENA!!!!

27.08.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Konacni pregled osvojenih bodova i predlog ocjena

07.07.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Dodatni termin za odbranu seminarskog rada

26.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Pregled osvojenih bodova nakon završnog ispita

26.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Termini predaje i odbrane seminarskog rada, popravnih kolokvijuma, zavrsnog i popravnog ispita

18.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Rezultati kolokvijuma i pregled ukupno osvojenig broja bodova

07.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Termini kolokvijuma- IZMJENA!!!

02.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Probni test za organizovanje online kolokvijuma

09.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Termini on line predavanja i kolokvijuma

16.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Termini on-line komunikacije

04.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Predavanja tokom perioda obustave nastave

17.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Informacija i plan rada za 2019-20

04.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Uputstvo za izradu seminarskog rada

04.03.2020