Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Nova objava - 14.02.2019 10:53

14.02.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Osnovi turizma - rezultati kolokvijuma - obnovci

27.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Nova objava - 20.09.2018 09:47

20.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Rezultati iz Osnova turizma

16.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Osnovi turizma (rezultati završnog ispita)

05.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma)

31.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma)

11.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Rezultati II kolokkvijuma iz Osnova turizma

08.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Osnovi turizma II kolokvijum

27.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

13.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURIZMA

Rezultati iz Osnova turizma

20.09.2017