Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   27.06.2023
  Besplatne elektronske knjige/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   07.02.2023
  E-index ocjene
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   22.12.2022
  E-index
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   02.10.2020
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   02.10.2020
  TERMINI KONSULTACIJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   02.10.2020
  TERMINI KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   23.09.2020
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   07.02.2019
  POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   24.01.2019
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   25.12.2018
  POLAGANJE
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   29.11.2018
  ODLAGANJE KOLOKVIJUMA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   27.11.2018
  OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA ZA STARIJE STUDENTE
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   06.11.2018
  NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   29.10.2018
  ODLAGANJE PREDAVANJA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   22.10.2018
  NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   30.09.2018
  TERMINI POLAGANJA KOLOKVIJUMA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   18.09.2018
  Popravni ispit
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   16.06.2018
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   05.06.2018
  BESPLATNA RADIONICA O PREDUZETNIŠTVU
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   26.05.2018
  ZAVRŠNI ISPIT
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   03.05.2018
  POPRAVNI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   28.04.2018
  REZULTATI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   29.03.2018
  Popravni kolokvijumi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA -   02.03.2018
  RASPORED KOLOKVIJUMA