Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   18.05.2021
  Obavještenje - Popravni kolokvijuma po "starom sistemu" 20/05/2021 u 11.00h
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   30.04.2021
  Obavještenje - K1 06/05/2021 u 11.00h
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   24.09.2020
  Rezultati
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   13.09.2020
  rezultati
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   30.08.2020
  Nova objava - 30.08.2020 20:54
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   08.01.2020
  Termini ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   23.12.2019
  REZULTATI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   10.12.2019
  TERMIN K2
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   29.11.2019
  Rezultati K1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   29.11.2019
  TERMIN K1 POPRAVNI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   08.11.2019
  TERMIN K1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   17.03.2019
  Nova objava - 17.03.2019 17:01
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   28.12.2018
  REZULTATI K2 popravni
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   03.12.2018
  TERMIN KOLOKVIJUM II
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   30.06.2018
  PREDLOG OCJENA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   04.06.2018
  popravni zavrsnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   25.05.2018
  zavrsni ispit
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   03.05.2018
  POPRAVNI K1 I K2
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   20.04.2018
  K2
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   24.03.2018
  Rezultati K1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-MEĐUKULTURNI MENADŽMENT -   08.03.2018
  K1