Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   30.12.2020
  Poziv za online predavanje, 30.12.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   24.12.2020
  Poziv za online predavanje, 24.12.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   16.12.2020
  Poziv za online predavanje, 17.12.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   07.12.2020
  Poziv za online predavanje, 10.12.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   01.12.2020
  Poziv za online predavanje, 03.12.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   25.11.2020
  Poziv za online predavanje, 26.11.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   19.11.2020
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   16.11.2020
  Kolokvijum
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   11.11.2020
  Poziv za Zoom predavanje zakazano za 12.11.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   28.10.2020
  Plan rada i pravila polaganja ispita
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   20.11.2019
  Modeli i tehnike odnosa sa javnošću - kolokvijum
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU -   24.10.2019
  Modeli i tehnike odnosa sa javnošću