Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Rezultati

12.02.2020


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Termini ispita

08.01.2020


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Rezultati K2

23.12.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

TERMIN K2P

22.12.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Rezultati K1p

11.12.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

TERMIN K2

10.12.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Rezultati K1

29.11.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

TERMIN K1 POPRAVNI

29.11.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

TERMIN K1

08.11.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Termin vježbi

13.05.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Rezultati popravni K2

29.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

REZULTATI K2

11.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

TERMIN KOLOKVIJUM II POPRAVNI

11.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

REZULTATI POPRAVNI K1

10.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Novi termin odrzavanja predavanja

06.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Termin održavanja II kolokvijuma

29.11.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

TERMIN ODRŽAVANJA POPRAVNOG KOLOKVIJUMA I

21.11.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

TERMIN KOLOKVIJUM I

27.10.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

REZULTATI I PREDLOG OCJENA

12.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

REZULTATI POPRAVNI K2

10.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

REZULTATI K2

18.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

OBAVJESTENJE_popravni_K2

18.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

POPRAVNI K2

04.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

TERMIN K2

04.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

POPRAVNI K1 UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

22.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

REZULTATI K1 UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

15.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Obavjestenje_UPRAVLJANJE KVALITETOM_2017

02.11.2017