Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   06.03.2020
  Međunarodna socijalna politika - rezultati
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   18.02.2020
  Međunarodna socijalna politika - ispit
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   03.02.2020
  Međunarodna socijalna politika - ispit
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   28.11.2019
  Međunarodna socijalna politika - predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   27.08.2019
  Međunarodna socijalna politika - avgustovski rok
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   12.03.2019
  Međunarodna socijalna politika - II ispitni rok
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   22.02.2019
  Međunarodna socijalna politika - ispit
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   12.12.2018
  Međunarodna socijalna politika - predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   23.11.2018
  Međunarodna socijalna politika - predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   23.11.2018
   Međunarodna socijalna politika - predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   01.03.2018
  MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA - termin ispita
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   12.02.2018
  Međunarodna socijalna politika - TERMIN ISPITA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   29.12.2017
  Međunarodna socijalna politika - poslednje predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   22.12.2017
  Međunarodna socijalna politika - predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   14.12.2017
  Međunarodna socijalna politika - kolokvijum
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   30.11.2017
  Međunarodna socijalna politika - predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   16.11.2017
  Međunarodna socijalna politika - predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA -   30.10.2017
  Međunarodna socijalna politika - predavanje