Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Kolokvijum iz predmeta "Turističko pravo Evropske unije"

27.03.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Rezultati popravnog ispita iz predmeta "Turističko pravo Evropske unije"

06.02.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Rezultati redovnog ispita iz predmeta "Turističko pravo Evropske unije"

22.01.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Evidencija realizacije predispitnih obaveza za predmet "Turističko pravo Evropske unije"

11.01.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 05.10.2018 08:14

05.10.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 27.01.2018 16:49

27.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 24.01.2018 21:39

24.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 15.01.2018 13:30

15.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 10.01.2018 08:31

10.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 25.12.2017 20:50

25.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 23.12.2017 19:57

23.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 19.12.2017 10:05

19.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 27.11.2017 23:15

27.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 31.10.2017 09:33

31.10.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 25.10.2017 19:46

25.10.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 03.09.2017 18:30

03.09.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-TURISTIČKO PRAVO EU

Nova objava - 30.08.2017 21:29

30.08.2017