Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo--MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU -   05.09.2022
  Termin ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU -   09.02.2022
  Termin ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU -   15.11.2021
  Plan rada - 2021/22.