Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije i ispit

25.06.2020


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Nova objava - 01.06.2020 23:00

01.06.2020


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije

18.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

17.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Raspored održavanja kolokvijuma u septembarskom roku (7. 09. 2019. god.)

01.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Septembarski rok

22.08.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije

23.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Zadaci

09.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije

07.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati kolokvijuma

18.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Kolokvijum

14.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati kolokvijuma

15.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Kolokvijum

01.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

18.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Septembarski rok

20.08.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Evidencija

27.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije i vrijeme početka ispita

21.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Vrijeme početka popravnog ispita, izmjena

19.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije

13.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Popravni kolokvijum

07.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati drugog kolokvijuma

02.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Kolokvijum

28.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati kolokvijuma

10.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Kolokvijum

30.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije

29.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Evidencija poena

18.06.2017