Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.12.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati drugog kolokvijuma

19.12.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

19.12.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Drugi kolokvijum

13.12.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin vježbi i termin pregleda radova nakon prvog kolokvijuma.

22.11.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati prvog kolokvijuma

21.11.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Prvi kolokvijum

04.11.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - drugi termin

16.09.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

14.09.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - termin završnog ispita

30.08.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

23.08.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.01.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

20.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma, ispravka

20.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

29.11.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

05.09.2017