Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Drugi kolokvijum

13.05.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Vježbe - Nedjelja 12

24.04.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Prvi kolokvijum

22.04.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Vježbe - Nedjelja 11

21.04.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Rezultati popravnog zavrsnog ispita (A, B, C)

11.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Rezultati zavrsnog ispita (A, B, C)

31.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Konačni rezultati kolokvijuma iz C-a

26.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Rezultati drugog kolokvijuma

20.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Zavrsni ispit u dvije smjene (A, B, C)

18.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Materijali za pripremu zavrsnog ispita (A, B, C)

17.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Drugi kolokvijum

13.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

11.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Rezultati kolokvijuma (A, B, C)

16.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Rezultati prvog kolokvijuma

30.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Kad ce biti kolokvijum (A, B, C)?

30.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Materijali za pripremu kolokvijuma (A, B, C)

30.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMIRANJE 2

Prvi kolokvijum

15.03.2019