Obavještenja - Ekonomski fakultet


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   18.09.2023
  obavještenje
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   06.09.2023
  Rezultati nakon I septembarskog roka
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   03.11.2022
  obavještenje
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   27.10.2022
  Obavještenje o drzanju nastave
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   03.02.2021
  rezultati popravnog ispita iz Revizije
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   28.01.2021
  rezultati ispita
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   21.09.2020
  termin ispita iz Revizije
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   18.09.2020
  termin ispita iz Revizije
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   05.09.2020
  Termin za ispit
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   13.01.2020
  Nova objava - 13.01.2020 09:52
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   29.11.2019
  Nova objava - 29.11.2019 10:21
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   11.02.2019
  Nova objava - 11.02.2019 11:11
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   28.01.2019
  Nova objava - 28.01.2019 17:54
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   07.01.2019
  Nova objava - 07.01.2019 09:24
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   17.10.2018
  Nova objava - 17.10.2018 20:47
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   17.09.2018
  Nova objava - 17.09.2018 14:30
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   03.09.2018
  Nova objava - 03.09.2018 13:49
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   21.02.2018
  Nova objava - 21.02.2018 12:51
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-REVIZIJA -   01.02.2018
  Nova objava - 01.02.2018 13:53