Vijeće - Metalurško-tehnološki fakultet


Metalurško-tehnološki fakultet -   27.01.2023
  Materijal za XIX sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   09.12.2022
  Materijal za XVIII sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   25.11.2022
  Materijal za XVII sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   11.11.2022
  Materijal za XVI sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   18.10.2022
  Materijal za XV redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   14.09.2022
  Materijal za XIV redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   08.07.2022
  Materijal za XIII redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   20.06.2022
  Materijal za XII redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   06.06.2022
  Materijal za XI redovnu sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   19.05.2022
  Materijal za 10. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   04.05.2022
  Materijal za 9. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   28.03.2022
  Materijal za 8. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   14.03.2022
  Materijal za 7. redovnu sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   10.02.2022
  Materijal za 6. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   06.12.2021
  Materijal za 5. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   17.11.2021
  Dokumentacija za 4. sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   09.11.2021
  Materijal za 3. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   02.11.2021
  I elektronska sjednica
Metalurško-tehnološki fakultet -   26.10.2021
  Materijal za II sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   18.10.2021
  DOKUMENTACIJA ZA I - KONSTITUTIVNU SJEDNICU VIJEĆA
Metalurško-tehnološki fakultet -   04.10.2021
  Dokumentacija za 28. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   30.09.2021
  Dokumentacija za 57. elektronsku sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   07.09.2021
  Materijal za redovnu sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.06.2021
  Materijal za 46. elektronsku sjednicu
Metalurško-tehnološki fakultet -   27.05.2021
  Materijal za 24. redovnu sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   27.05.2021
  Materijal za 25. redovnu sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   13.04.2021
  Materijal za 42. elektronsku sjednicu.
Metalurško-tehnološki fakultet -   25.03.2021
  Materijal za 41. elektronsku sjednicu.
Metalurško-tehnološki fakultet -   05.03.2021
  Materijal za 39. elektronsku sjednicu.
Metalurško-tehnološki fakultet -   23.11.2020
  Dokumentacija za 35. elektronsku sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   10.11.2020
  materijal za 33. sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.10.2020
  materijal za 30. sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   23.09.2020
  materijal za 26. sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.09.2020
  Materijal za Vijeće
Metalurško-tehnološki fakultet -   08.09.2020
  Izvještaji recenzentskih Komisija po eksternom konkursu UCG-a
Metalurško-tehnološki fakultet -   08.09.2020
  Prijava teme magistarskog rada, Dajane Nikić sa mišljenjima
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.07.2020
  Izvještaj o uspjehu studenata
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.07.2020
  rang liste drugog upisnog roka
Metalurško-tehnološki fakultet -   20.07.2020
  Katalozi predmeta za doktorske studije
Metalurško-tehnološki fakultet -   29.06.2020
  Prijava teme magistarskog rada Slađane Goranović
Metalurško-tehnološki fakultet -   11.06.2020
  Materijal za Vijeće
Metalurško-tehnološki fakultet -   12.05.2020
  Materijal za vijeće
Metalurško-tehnološki fakultet -   09.04.2020
  Izvjestaj K za ocjenu DD Stojana Bozovica
Metalurško-tehnološki fakultet -   02.03.2020
  Predlog mentora za vijeće
Metalurško-tehnološki fakultet -   03.02.2020
  Nastavni planovi
Metalurško-tehnološki fakultet -   14.01.2020
  Izvještaji komisije za ocjenu magistarskih radova
Metalurško-tehnološki fakultet -   12.12.2019
  D2 za doktoranda mr Stojana Božovića
Metalurško-tehnološki fakultet -   10.12.2019
  Strategija

1 | 2