Metalurško-tehnološki fakultet

Anketa

18.10.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, MSc Aleksandra Gezović

08.10.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Izvjestaj Komisije za podobnost teme mag. rada Ivane Banicevic

30.09.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Izvještaj za izbor saradnika

11.09.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Izvještaji po javnom konkursu UCG za angažovanje u st. 2019/20

11.09.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Ivana Banićević, magistarske studije

08.07.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

organizacija nastave

24.05.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Obrazac IM za Stojana Božovića

10.05.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Poslovnik o radu vijeća MTF-a

16.04.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Smjernice i katalog stručne prakse

25.02.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Nova objava - 20.02.2019 10:29

20.02.2019


Metalurško-tehnološki fakultet

Predloženi mentor/i

17.12.2018


Metalurško-tehnološki fakultet

Izvještaj Komisije za doktorske studije

21.11.2018


Metalurško-tehnološki fakultet

Izvještaj o magistarskom radu

21.11.2018


Metalurško-tehnološki fakultet

Izvještaj za izbor saradnika

14.09.2018


Metalurško-tehnološki fakultet

Izvještaj komisije za više predmeta

20.06.2018


Metalurško-tehnološki fakultet

Prijava teme doktorske disertacije

14.06.2018


Metalurško-tehnološki fakultet

Izvještaj komisije o podobnosti prijavljene teme, za izradu magistarskog rada, kandidata Nikole Jelića

03.05.2018


Metalurško-tehnološki fakultet

Izvještaj Komisije o podobnosti prijavljene teme, za izradu magistarskog rada, kandidata Bojane Potparić

02.05.2018


Metalurško-tehnološki fakultet

Sjednica Vijeća, 23.06.2017.

26.06.2017


Metalurško-tehnološki fakultet

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

05.06.2017