Metalurško-tehnološki fakultet -   06.12.2021
  Materijal za 5. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   17.11.2021
  Dokumentacija za 4. sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   09.11.2021
  Materijal za 3. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   02.11.2021
  I elektronska sjednica
Metalurško-tehnološki fakultet -   26.10.2021
  Materijal za II sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   18.10.2021
  DOKUMENTACIJA ZA I - KONSTITUTIVNU SJEDNICU VIJEĆA
Metalurško-tehnološki fakultet -   04.10.2021
  Dokumentacija za 28. redovnu sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   30.09.2021
  Dokumentacija za 57. elektronsku sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   07.09.2021
  Materijal za redovnu sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.06.2021
  Materijal za 46. elektronsku sjednicu
Metalurško-tehnološki fakultet -   27.05.2021
  Materijal za 24. redovnu sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   27.05.2021
  Materijal za 25. redovnu sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   13.04.2021
  Materijal za 42. elektronsku sjednicu.
Metalurško-tehnološki fakultet -   25.03.2021
  Materijal za 41. elektronsku sjednicu.
Metalurško-tehnološki fakultet -   05.03.2021
  Materijal za 39. elektronsku sjednicu.
Metalurško-tehnološki fakultet -   23.11.2020
  Dokumentacija za 35. elektronsku sjednicu Vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   10.11.2020
  materijal za 33. sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.10.2020
  materijal za 30. sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   23.09.2020
  materijal za 26. sjednicu vijeća
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.09.2020
  Materijal za Vijeće
Metalurško-tehnološki fakultet -   08.09.2020
  Izvještaji recenzentskih Komisija po eksternom konkursu UCG-a
Metalurško-tehnološki fakultet -   08.09.2020
  Prijava teme magistarskog rada, Dajane Nikić sa mišljenjima
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.07.2020
  Izvještaj o uspjehu studenata
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.07.2020
  rang liste drugog upisnog roka
Metalurško-tehnološki fakultet -   20.07.2020
  Katalozi predmeta za doktorske studije
Metalurško-tehnološki fakultet -   29.06.2020
  Prijava teme magistarskog rada Slađane Goranović
Metalurško-tehnološki fakultet -   11.06.2020
  Materijal za Vijeće
Metalurško-tehnološki fakultet -   12.05.2020
  Materijal za vijeće
Metalurško-tehnološki fakultet -   09.04.2020
  Izvjestaj K za ocjenu DD Stojana Bozovica
Metalurško-tehnološki fakultet -   02.03.2020
  Predlog mentora za vijeće
Metalurško-tehnološki fakultet -   03.02.2020
  Nastavni planovi
Metalurško-tehnološki fakultet -   14.01.2020
  Izvještaji komisije za ocjenu magistarskih radova
Metalurško-tehnološki fakultet -   12.12.2019
  D2 za doktoranda mr Stojana Božovića
Metalurško-tehnološki fakultet -   10.12.2019
  Strategija
Metalurško-tehnološki fakultet -   18.10.2019
  Anketa
Metalurško-tehnološki fakultet -   08.10.2019
  Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, MSc Aleksandra Gezović
Metalurško-tehnološki fakultet -   30.09.2019
  Izvjestaj Komisije za podobnost teme mag. rada Ivane Banicevic
Metalurško-tehnološki fakultet -   11.09.2019
  Izvještaj za izbor saradnika
Metalurško-tehnološki fakultet -   11.09.2019
  Izvještaji po javnom konkursu UCG za angažovanje u st. 2019/20
Metalurško-tehnološki fakultet -   08.07.2019
  Ivana Banićević, magistarske studije
Metalurško-tehnološki fakultet -   24.05.2019
  organizacija nastave
Metalurško-tehnološki fakultet -   10.05.2019
  Obrazac IM za Stojana Božovića
Metalurško-tehnološki fakultet -   16.04.2019
  Poslovnik o radu vijeća MTF-a
Metalurško-tehnološki fakultet -   25.02.2019
  Smjernice i katalog stručne prakse
Metalurško-tehnološki fakultet -   20.02.2019
  Nova objava - 20.02.2019 10:29
Metalurško-tehnološki fakultet -   17.12.2018
  Predloženi mentor/i
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.11.2018
  Izvještaj Komisije za doktorske studije
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.11.2018
  Izvještaj o magistarskom radu

1 | 2