Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   22.09.2020
  Prijemni ispit iz predmeta SOCIJALNA ZAŠTITA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   21.09.2020
  Prijemni ispit iz predmeta SOCIJALNA POLITIKA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   15.09.2020
  Prijemni ispit iz predmeta SOCIJALNA POLITIKA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   19.06.2020
  PRIJAVA TEME MASTER RADA
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   25.10.2017
  Raspored predavanja na magistarskim studijama za akademsku 2017/18.godinu