Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA -   24.01.2018
  Raspored predavanja za ljetnji semestar 2017/18
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA -   07.12.2017
  Raspored polaganja ispita u januarsko-februarskom roku
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA -   19.09.2017
  Katalog posdiplomskih studija 2017
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA -   20.07.2017
  Raspored polaganja u dodatnom roku (avgust-septembar) 2017 metalurgija
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA -   12.05.2017
  Raspored polaganja ispita u junskom roku 2016/17.g.