Obavještenja - Biotehnički fakultet


Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO -   06.04.2021
  Obrasci za prijavu master rada za jednogodišnje i dvogodišnje studije
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO -   13.11.2018
  Linkovi za provjeru studentskih radova
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO -   17.09.2018
  NOVA UPUTSTVA ZA PRIJAVU TEMA ZA MAGISTARSKI RAD SEPTEMBAR 2018
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO -   17.09.2018
  NOVI FORMULARI ZA PRIJAVU TEME MAGISTARSKOG RADA - SEPTEMBAR 2018
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO -   21.06.2018
  PREVENCIJA PLAGIJATA
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO -   15.10.2017
  Početak nastave na magistarskim studijama