Fakultet dramskih umjetnosti-DRAMATURGIJA -   27.02.2019
  zaključne ocjene - zimski semestar 2018/19.
Fakultet dramskih umjetnosti-DRAMATURGIJA -   22.07.2017
  Studijski program Dramaturgija - zaključne ocjene