Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA RIZIKA -   14.04.2021
  Link za pristup predavanju
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA RIZIKA -   07.04.2021
  Link za pristup predavanju
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA RIZIKA -   30.03.2021
  Link za pristup predavanju
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA RIZIKA -   24.03.2021
  Odlaganje predavanja
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA RIZIKA -   03.03.2021
  Link za pristup predavanju
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA RIZIKA -   18.02.2021
  Link za pristup predavanju
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA RIZIKA -   15.02.2021
  Prvo predavanje