Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   18.11.2019
  Uplata školarine
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   17.11.2019
  Konkurs za Global UGRAD jednosemestralne stipendije za studente
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   24.05.2018
  Najava gostujućeg predavanja prof. dr Danijele Gračan
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   15.05.2018
  Najava gostujućeg predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   03.02.2018
  Saradnja sa West University of Timisoara, Rumunija
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   27.09.2017
  Konkurs za Erasmus + stipendije na Univerzitetu u Šćećinu, Poljska