Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   11.12.2019
  Slajdovi sa predavanja ( rastvori, kinetika i ravnoteža)
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   13.11.2019
  2. Domaci zadatak