Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   18.09.2020
  PREGLOG OCJENA
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   03.09.2020
  Rezultati ispita od 2.9.2020.
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   05.02.2020
  rezultati popravnog ispita
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   25.01.2020
  Rezultati ispita
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   27.12.2019
  Tezultati popravnog 2. kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   24.12.2019
  Rezultati 2. Kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   11.12.2019
  Treći domaći zadatak
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   25.11.2019
  Tabela sa osvojenim bodovima nakon popravnog kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   20.11.2019
  Rezultati popravnog 1. kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   12.11.2019
  Rezultati 1. kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   01.11.2019
  Rezultati 1. domaćeg zadatka
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-OPŠTA HEMIJA -   17.10.2017
  ECTS katalog za Opštu hemiju