Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati popravnih kolokvijuma i zavrsnog ispita u AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM roku (drugi termin)

12.09.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati popravnih kolokvijuma i zavrsnog ispita u AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM roku (prvi termin)

30.08.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA U POPRAVNOM JUNSKOM ROKU

25.06.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati zavrsnog ispita u redovnom junskom roku

12.06.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma i zbir predispitnih poena iz Organske hemije

30.05.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testa II i domaćih zadataka

20.05.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Test II

12.05.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Domaći II i III

09.05.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Test II, nadoknada i ovjera vježbi.

09.05.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

08.05.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testa i prvog domaćeg zadatka

27.03.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Test 1

23.03.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Prvi domaći zadatak

17.03.2019


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (Avgust, 2. termin)

18.09.2018


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (Avgust, 1. termin)

30.08.2018


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz Organske hemije za studente ZASTITE ZIVOTNE SREDINE (junski popravni rok)

28.06.2018


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA (redovni rok) IZ ORGANSKE HEMIJE

06.06.2018


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Zbir predispitnih poena iz ORGANSKE HEMIJE za studente ZZS

29.05.2018


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testa II

22.05.2018


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Test II - termini polaganja

12.05.2018


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati I KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

10.04.2018


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testa - 19.03.2018.

25.03.2018


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA

Test I

17.03.2018