Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati popravnog završnog ispita

28.01.2020


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Evidencija osvojenih poena u toku semestra

09.01.2020


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2019


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati I kolokvijuma

02.12.2019


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Prijedlog konacnih ocjena iz Tehnologije i obrate materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

12.09.2018


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Prijedlog konacnih ocjena iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

12.09.2018


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati septembarskog ispitnog roka iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

27.08.2018


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

30.01.2018


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

30.01.2018


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

16.01.2018


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

16.01.2018


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

25.12.2017


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

25.12.2017


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Nastava iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu, 4.12.2017.

29.11.2017


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

20.11.2017


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

14.11.2017


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Kolokvijum I i Popravak kolokvijuma iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

09.11.2017


Pomorski fakultet Kotor-BRODOMAŠINSTVO-TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Domaci zadatak iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

19.10.2017