Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Rezultati završnog ispita

28.01.2020


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Pomjeranje termina popravnog ispita

28.01.2020


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Grupe za polaganje završnog ispita

18.01.2020


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Termin popravnog kolokvijuma

22.12.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Popravni kolokvijumi

20.12.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Drugi kolokvijum

13.12.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Odlaganje drugog kolokvijuma i nastava u ponedjeljak, 9.12.2019.

08.12.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Termini i grupe za polaganje drugog kolokvijuma

07.12.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Odlaganje nastave

24.11.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Termini i grupe za polaganje prvog kolokvijuma

31.10.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Prvi domaći zadatak (dio pripreme za kolokvijum)

30.10.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Rezultati kolokvijuma I iz Primjene racunara u pomorstvu na Nautici i pomorskom saobracaju

07.11.2017