Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Termin održavanja II kolokvijuma iz predmeta Terestrička navigacija

03.12.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Termin održavanja I kolokvijuma iz predmeta Terestrička navigacija

29.10.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

22.01.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.12.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Kolokvijum II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

19.12.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.10.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici

30.01.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

30.01.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

16.01.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

16.01.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

24.12.2017


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

24.12.2017


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

14.12.2017


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma I iz Terestricke navigacije na Nautici

22.11.2017


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Rezultati kolokvijuma I iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (Ponovci)

22.11.2017


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

08.11.2017