Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

MATERIJAL OBJAVA 16.03.2020

16.03.2020


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Odlaganje kolokvijuma

12.03.2020


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Termin kolokvijuma

09.03.2020


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Engleski jezik I Rezultati

19.05.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

II kolokvijum

06.05.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

pomorski rjecnik Pritchard

22.04.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Rezultati I kolokvijuma iz Engleskog jezika I

14.04.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Nastava iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju, 1.4.2019.

30.03.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Predavanje iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju, 18.2.2019.

10.02.2019


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

09.09.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Evidencija nakon zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

05.06.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

20.05.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika I

16.05.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

13.05.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Kolokvijum II iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

24.04.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Rezultati I kolokvijuma I iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

01.04.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

I kolokvijum termini

19.03.2018


Pomorski fakultet Kotor-NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ-ENGLESKI JEZIK I

Nastava iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju, 19. februar 2018.

19.02.2018