Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-POLITIČKA SOCIOLOGIJA -   16.10.2020
  ECTS katalog
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-POLITIČKA SOCIOLOGIJA -   01.10.2020
  Literatura i ispitna pitanja 2020-2021
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-POLITIČKA SOCIOLOGIJA -   11.11.2019
  Rezultati prvog i popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-POLITIČKA SOCIOLOGIJA -   25.09.2019
  ECTS katalog
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-POLITIČKA SOCIOLOGIJA -   25.09.2019
  POLITICKA SOCIOLOGIJA
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-POLITIČKA SOCIOLOGIJA -   26.09.2018
  Poltička sociologija - Literatura, ispitna pitanja