Fakultet političkih nauka-MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO-PRAKSA U ŠTAMPANIM MEDIJIMA -   09.02.2020
  Praksa u štampanim medijima