Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   20.07.2021
  Obavještenje za studente osnovnih studija menadžmenta generacije 2017 i 2018
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   09.07.2021
  PRIJAVA ISPITA za septembarski ispitni rok za studijsku 2020/21. godinu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   30.06.2021
  Obavještenje za studente osnovnih studija menadžmenta generacije 2017 i 2018
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   27.05.2021
  Obavještenje o uplati školarine za studijsku 2020/2021
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   05.05.2021
  Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   05.04.2021
  Hitno obavještenje za studente generacije 2020
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   05.04.2021
  Obavještenje o uplati II rate školarine za ljetnji semestar studijske 2020/2021.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   11.03.2021
  Raspored kolokvijuma i popravnih kolokvijuma za ljetnji semestar studijske 2020-21. godine
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   08.02.2021
  Rasporedi nastave za ljetnji semestar studijske 2020-21. godine
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   27.01.2021
  Obavještenje o uplati I rate školarine za ljetnji semestar studijske 2020/2021.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   24.12.2020
  Raspored završnih i popravnih završnih ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   27.11.2020
  Obavještenje o uplati školarine
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   16.11.2020
  Hitno obavještenje o uplati II rate školarine za zimski semestar studijske 2020/2021.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   26.10.2020
  Rasporedi kolokvijuma i popravnih kolokvijuma za zimski semestar studijske 2020-21. godine
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   25.09.2020
  Raspored nastave za osnovne studije - zimski semestar studijske 2020-21. godine
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   25.09.2020
  Upisi i obnova godine studijska 2020/2021
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   23.09.2020
  Obavještenje za studente generacije 2017
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   18.09.2020
  Obavještenje za studente završne godine osnovnih studija
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   24.07.2020
  Raspored ispita za septembarski rok
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   18.07.2020
  PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   17.07.2020
  OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   03.06.2020
  Spiskovi studenata koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020. godinu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   29.05.2020
  Uplata školarine i rasporedi polaganja ispita u junskom ispitnom roku
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   05.05.2020
  Raspored online kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   10.03.2020
  Obavještenje o uplati školarine za ljetnji semestar studijske 2019/2020.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   28.01.2020
  Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/2020. godine
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   17.01.2020
  UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2019/2020.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   10.01.2020
  Studenti Osnovnih studija menadzmenta koji su iskljuceni zbog neizmirenja školarine
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   13.12.2019
  Rapored zavrsnih i popravnih završnih ispita za zimski semestar
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   11.11.2019
  Hitno obavještenje o uplati II rate školarine za zimski semestar studijske 2019/2020.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   18.10.2019
  Rasporede kolokvijuma za zimski semestar studijske 2019-20. godine
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   12.07.2019
  Obavjestenje o postupku regulisanja statusa studenta
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   17.05.2019
  Hitno obavještenje za studente koji nijesu platili školarinu za studijsku 2018/2019
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   24.04.2019
  Raspored zavrsnih i popravnih zavrsnih ispita - jun 2019
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   19.04.2019
  Obavještenje za studente koji nisu platili školarinu
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   16.04.2019
  Hitno obavještenje za studente
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   27.03.2019
  Školarina za ljetnji semestar studijske 2018/2019
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   14.02.2019
  Raspored izvođenja nastave na studijama Menadžmenta u Bijelom Polju
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   22.01.2019
  Obavještenje o preuzimanju diploma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   18.01.2019
  Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2018/2019
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   13.12.2018
  Rasporede ispita u zimskom semestru 2018/19. godine
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   05.12.2018
  Krajnji rok za uplatu druge rate školarine Za zimski semestar studijske 2018/2019
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje -   26.11.2018
  Objavljen je drugi poziv za Univerzitet primijenjenih nauka u Nisi u Poljskoj.

1 | 2