Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Plan rada - studijska 2019/2020.

12.02.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

29.08.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

29.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o zavrsnom ispitu

24.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Zbirni pregled rezultata nakon popravnih kolokvijuma

15.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ispitna pitanja za završni dio ispita

15.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

06.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

19.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o terminu predavanja

12.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Plan rada za studijsku 2018/19.

13.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin

07.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje - septembarski rok - II termin

04.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin

29.08.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

13.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o popravnom zavrsnom ispitu

11.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Zbirni rezultati nakon zavrsnog ispita

30.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Raspored polaganja zavrsnog ispita

25.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Pregled ostvarenih rezultata prije zavrsnog dijela ispita

17.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

16.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Pregled ostvarenih rezultata u dosadasnjem dijelu semestra

10.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

07.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati I kolokvijuma - 29.03.2018 09:59

29.03.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

21.03.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Plan rada - 2018

17.02.2018