Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

DL - obavještenje o popravnim kolokvijumima

22.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

DL - obavještenje

15.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

12.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

DL aktivnost

08.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

DL predavanje i obavještenje o rezultatima kolokvijuma

05.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

DL predavanje

28.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

I Kolokvijum - obavještenje

27.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Biznis plan - obavještenje

24.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

DL predavanje

21.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

DL predavanje

14.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Evidencija aktivnosti

08.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

DL predavanje

07.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

DL predavanje

01.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Online aktivnosti - DL

31.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Online aktivnosti - DL

25.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Nastavni materijal

23.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavještenje o aktivaciji naloga studenata na Moodle platformi.

23.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavještenje o nastavnim aktivnostima

20.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Plan rada - studijska 2019/2020.

12.02.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

29.08.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

29.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o zavrsnom ispitu

24.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Zbirni pregled rezultata nakon popravnih kolokvijuma

15.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ispitna pitanja za završni dio ispita

15.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

06.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

19.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o terminu predavanja

12.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Plan rada za studijsku 2018/19.

13.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin

07.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje - septembarski rok - II termin

04.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin

29.08.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

13.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o popravnom zavrsnom ispitu

11.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Zbirni rezultati nakon zavrsnog ispita

30.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Raspored polaganja zavrsnog ispita

25.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Pregled ostvarenih rezultata prije zavrsnog dijela ispita

17.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

16.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Pregled ostvarenih rezultata u dosadasnjem dijelu semestra

10.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

07.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Rezultati I kolokvijuma - 29.03.2018 09:59

29.03.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

21.03.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-BIZNIS

Plan rada - 2018

17.02.2018