Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

19.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer sa časa (podaci za import u MySQL)

19.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokvijuma

17.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored za praktičnu nastavu

12.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Obavještenje za časove vježbi

11.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Teorijski kolokvijum - raspored polaganja

07.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja drugog praktičnog kolokvijuma (Excel)

05.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

04.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja prvog praktičnog kolokvijuma

04.11.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

29.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Korigovani raspored prezentacija

25.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

21.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

17.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer teorijskog kolokvijuma

17.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored prezentacija

17.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

10.10.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Promjena sale - časovi vježbi

30.09.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

26.09.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Prijave grupa za prezentacije

25.09.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati drugog termina septembarskog roka

18.09.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Promjena sale - praktični dio ispita 17.09.

14.09.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prvog termina septembarskog roka

31.08.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Konačne ocjene

01.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Dodatni usmeni ispit za ocjenu B

29.01.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Konačni rezultati sa ocjenama

28.01.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati završnog ispita

16.01.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Ukupni rezultati prije završnog ispita

28.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja -mreže i softver

24.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Konsultacije- termin

24.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Završni ispit - način bodovanja

21.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja praktičnog kolokvijuma (My SQL)

18.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Uputstvo za praktični kolokvijum (MySQL)

18.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja-hardver

17.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer završnog ispita

17.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma i bonus bodovi

14.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja popravnog praktičnog dijela kolokvijuma (Word i Excel)

04.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Dopunjeni raspored prezentacija G11 i G12

27.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Popravni teorijski kolokvijum - termini

26.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Korekcija termina polaganja praktičnog dijela ispita

26.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

22.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokvijuma

18.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Praktična nastava raspored

15.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Dodatni časovi vježbi za G21 i G22

15.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Konsultacije termin- 12.11.2018 14:00

12.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Teorijski kolokvijum-termini - 09.11.2018 13:10

09.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Materijali sa predavanja - 05.11.2018 12:06

05.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Dopunjeni raspored prezentacija G21 i G22

05.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Prijava za prezentacije G21 i G22

01.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Primjeri testa za teorijski kolokvijum - 01.11.2018 12:43

01.11.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-POSLOVNA INFORMATIKA

Grupe i termini za prezentacije

31.10.2018


1 | 2