Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

29.08.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Obavjestenje o popravnom zavrsnom ispitu

07.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

29.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Obavjestenje o zavrsnom ispitu

24.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Zbirni pregled rezultata nakon popravnih kolokvijuma

15.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Ispitna pitanja za završni dio ispita

15.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

06.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

19.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Plan rada za studijsku 2018/19.

12.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Obavjestenje - uvodni blok predavanja

11.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin

07.09.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin

29.08.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

13.06.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Raspored polaganja popravnog završnog ispita - 06.06.2018 10:19

06.06.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Zbirni rezultati nakon zavrsnog ispita

30.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Raspored polaganja zavrsnog ispita

25.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Pregled ostvarenih rezultata prije zavrsnog dijela ispita

16.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

15.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Obavjestenje o predavanju - 15.05.2018.

14.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Pregled ostvarenih rezultata u dosadasnjem dijelu semestra

09.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

03.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Raspored nastave - 25.04.2018 12:59

25.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Prakticna nastava - gostujuce predavanje

05.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Prakticna nastava - gostujuce predavanje

26.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

21.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Raspored časova - 20.03.2018 13:41

20.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BIZNIS

Plan rada - 2018

13.02.2018