Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja

20.09.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog završnog ispita i konačne ocjene

19.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja - popravni završni ispit

14.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

12.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja završnog ispita

05.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

05.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

28.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma

28.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja prvog kolokvijuma

18.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Pitanja za završni ispit

25.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored časova za iduću sedmicu (predavanja i vježbe)

14.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored predavanja za sljedeću sedmicu

08.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi

06.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 05.05.2020 13:47

05.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi

04.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova lekcija! poz. prof. Lojpur

28.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Online časovi

28.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi

27.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi - vježbe

23.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi

21.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Materijal za pripremu ispita!

15.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Termin ispita

04.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

27.03.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Termin popravnog završnog ispita

23.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Ukupni bodovi nakon popravnog završnog

23.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

11.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 03.06.2019 18:16

03.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

21.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma

09.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove menadžmenta

20.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 17.03.2019 11:12

17.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 13.03.2019 19:49

13.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Gledanje radova i konsultacije

25.06.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

20.06.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita iz Osnova menadžmenta

17.06.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

11.06.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja završnog ispita iz Osnova menadžmenta

03.06.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Pitanja za završni ispit

19.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Odbrane eseja

19.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

25.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 12.04.2018 12:38

12.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove menadžmenta

09.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Termin prvog kolokvijuma

30.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-OSNOVE MENADŽMENTA

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

27.03.2018