Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.05.2019


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Rezultati kolokvijuma

08.05.2019


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.04.2019


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Popravni kolokvijum

06.04.2019


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Rezultati kolokvijuma

05.04.2019


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Kolokvijum

15.03.2019


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Promjena lokacije održavanja predavanja

13.03.2019


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Početak nastave - Opšta i oralna biohemija

05.02.2019


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Ispitni termini u dodatnom ispitnom roku

17.07.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Predispitni bodovi

24.05.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Nadoknada predavanja

17.05.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Ispitni rokovi

11.05.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Rezultati drugog kolokvijuma

03.05.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Drugi kolokvijum

02.05.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.04.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Rezultati prvog kolokvijuma

06.04.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Prvi kolokvijum

10.03.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Seminarski radovi

28.02.2018


Medicinski fakultet-STOMATOLOGIJA-OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

Uvodno predavanje

11.02.2018