Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 11.02.2021 15:20 Rezultati popravnog završnog ispita iz Fizike i predlog ocena

11.02.2021


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 30.01.2021 16:32 Rezultati završnog ispita iz Fizike i predlog ocena

30.01.2021


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 16.12.2020 22:39 Rezultati kolokvijuma iz Fizike

16.12.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 06.12.2020 22:13 XI i XII video predavanje preuzeti sa sajta koji sam držao u okviru drugog predmeta

06.12.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 03.12.2020 19:27 Link za X video lekciju iz Fizike

03.12.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 29.11.2020 23:35 Link IX video lekcije iz Fizike

29.11.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 24.11.2020 09:11 Zbog smanjenja rizika od pandemije virusa, I kolokvijum iz Fizike se odlaže za 14. 12. 2020. u 11 sati

24.11.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 18.11.2020 23:18 Link VIII Video lekcije iz fizike

18.11.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 17.11.2020 09:47 Na molbu studenata, I kolokvijum iz Fizike se odlaže za 30ti novembar 2020 u 11 sati

17.11.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 16.11.2020 12:20 Prvi kolokvijum iz fizike će se održati u ponedeljak 23.11.2020. u 11. sati

16.11.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 26.10.2020 22:35 Link VII video lekcije iz Fizike

26.10.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 20.10.2020 00:52 Link šeste lekcije iz Fizike

20.10.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 14.10.2020 00:01Link četvrtog video predavanja

14.10.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 14.10.2020 00:03 Link petog video predavanja

14.10.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 07.10.2020 21:43 Link trećeg video predavanja

07.10.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 06.10.2020 10:30 Spisak studenata koji su poslali I domaci zadatak

06.10.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 28.09.2020 22:37 Fizika: Video 2 Prvog predavanja https://www.youtube.com/watch?v=BSSoRtYUSME

28.09.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 27.09.2020 16:27 Materijal predavanja iz Fizike

27.09.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 18.09.2020 19:55Rezultati Popravnog ispita iz Fizike

18.09.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 03.09.2020 12:31Datum polaganja ispita iz Fizike

03.09.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 30.01.2020 15:05 Rezultati popravnog završnog ispita iz Fizike i predlog ocena

30.01.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 20.01.2020 14:34 Rezultati završnog ispita iz Fizike i predlog ocena

20.01.2020


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 31.12.2019 13:22 Rezultati II kolokvijuma iz Fizike

31.12.2019


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 17.11.2019 14:20 Rezultati I kolokvijuma iz Fizike

17.11.2019


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 16.01.2019 16:47 Rezultati završnog ispita iz Fizike

16.01.2019


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 16.12.2018 20:29Rezultati iz Fizike II kolokvijum

16.12.2018


Medicinski fakultet-PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA-FIZIKA

Nova objava - 23.11.2018 12:33 Rezultati I kolokvijuma iz Fizike

23.11.2018